Được Phước Để Ban Phước_ MS Nguyễn Hoàng Chính

Suy Gẫm:

              Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời.

                                                     (Ê-phê-sô 1: 3.)

Tags: