Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Hội Thánh Tin Lành Austin,TX

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Hội Thánh Tin Lành Austin, TX

(Austin, TX) – Vào lúc 10 giờ sáng ngày 15/9/2018, Hội thánh Tin lành Austin-TX đã long trọng tổ chức Lễ Cung hiến & Khánh thành Nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

OCTOBER 13, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " CHỈ MỘT LỜI GIỚI THIỆU "
                                               MS NGUYỄN THÀNH AN

OCTOBER 6, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " TIN VUI KHÔNG HỔ THẸN "
                                              MSNC TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 29, 2019

SỨ ĐIỆP:
              " SINH RA ĐỂ CHẠY "
                                            MS NGUYỄN NHÂN TÂM

SEPTEMBER 22, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " GIẤU LỜI CHÚA TRONG LÒNG "
                                                      MS PHAN VĨNH PHÚC

 

SEPTEMBER 15, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " NIỀM VUI SỐNG LẠI "
                                           MS HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 08, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " LỜI CHO LỮ KHÁCH "
                                         MSNC TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 01, 2019

SỨ ĐIỆP:
                " ĐỐI DIỆN ĐIỀU KHÔNG THỂ "
                                                  MSNC TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 25. 2019

SỨ ĐIỆP:
           " HỒI SINH, NÊN MỚI "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 18. 2019

SỨ ĐIỆP:
        " THÂN THỂ NGƯỜI, TÔN CAO CHÚA "
                                                     MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS