THÔNG BÁO

VÌ CƠ SỞ THỜ PHƯỢNG ĐANG TIẾN HÀNH XÂY CẤT :
       BẮT ĐẦU, CHÚA NHẬT JULY 02, 2017.

Hội Thánh Tin Lành Austin Sẽ Nhóm Tại :
             Woodcliff  Baptist Church
                 Address :   11015 Dessau Rd,
                                      Austin, TX 78754.
           
Mục Vụ Thờ Phượng Chúa Nhật:
            Trường Chúa Nhật : 1:00pm- 1:50pm
             Lễ Thờ Phượng     : 2:00pm- 3:30pm
             Tập Hát               : 3:30pm- 3:50pm
              Dọn Dẹp Cơ Sở : 3:50pm- 4:00pm
                                                                          

TÌM MỤC SƯ ANH NGỮ /Seeking for a Full-Time English Youth Pastor

Austin Vietnamese Christian Alliance Church is seeking for a Full-time English Youth Pastor. Click read more for more information.

Hội Thánh Tin Lành Việtnam ở Austin cần tìm một Mục sư Anh ngữ cho các em Thanh thiếu niên. Xin bấm vào read more để xem thêm chi tiết.

DECEMBER 17,2017

SỨ ĐIỆP:
                " THĂM VIẾNG - ĐƯA ĐƯỜNG "
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 10,2017

SỨ ĐIỆP:
              " NHỜ ÁNH SÁNG SỐNG"
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 03,2017

SỨ ĐIỆP:
               " ĐƯỜNG ĐI LÊN "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 26,2017

SỨ ĐIỆP:
                " ĐIỀU KIỆN CỦA NƯỚC TRỜI "
                                                        TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 19, 2017

SỨ ĐIỆP :
              " XÂY TRÊN VẦNG ĐÁ "
                                             MSQN  HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 12, 2017

SỨ ĐIỆP:
                " ĐẾN KHI HOÀN NGHIỆM "
                                                  MSQN  HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 05, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " CUỘC ĐỜI HIỆP NHÂT "
                                          MSQN  HUỲNH VĂN LINH

          

                             

 

OCTOBER 29, 2017

SỨ  ĐIỆP:
               " ĐỂ NƯỚC TRỜI HOÀN NGHIỆM "
                                                          TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

              

                                          

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS