LỄ BỖ NHIỆM MS NGUYỄN LÊ HỮU THUẬN TẠI DALLAS- TX

Dallas - Texas:
                    Bổ Nhiệm Mục Sư Nguyễn Lê Hữu Thuận - Quản Nhiệm Hội Thánh Grand Prairie, Texas.

LỄ BỖ NHIỆM 2 VỊ MSNC TẠI HOUSTON- TX, NGÀY 10-4-2021

Houston- Texas:
                    Bổ Nhiệm MSNC Lê HoàngThọ - Quản Nhiệm Hội Thánh Ân Điển và MSNC Lê Văn Mười (Milton Le) - Quản Nhiệm Hội
Thánh Cứu Ân.

Hiêp Nguyện Vùng Tây Nam Và Họp Tổ Chức HĐGH Lần Thứ 46 Tại Houston_ TX

Hiệp Nguyện Quý Tôi Tớ Chúa Vùng Tây Nam với Thường Trực Ban Chấp Hành Giáo Hạt Tại Houston, Texas

 

 

 

 

COVID-19: "THÔNG BÁO & CẦU NGUYỆN"

A/-THÔNG BÁO: Hội Thánh Vẫn Mở Cửa Thờ Phượng Chúa tại Nhà Thờ hàng tuần vào mỗi Chúa Nhật và phát trực tiếp (live stream) các buổi Thờ Phượng Tiếng Anh & Việt Ngữ cho con cái Chúa không thể đến Nhà Thờ trên trang YouTube HTTL AUSTIN (vui lòng xem thời gian và đường link YouTube bên dưới).

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Hội Thánh Tin Lành Austin,TX

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Hội Thánh Tin Lành Austin, TX

(Austin, TX) – Vào lúc 10 giờ sáng ngày 15/9/2018, Hội thánh Tin lành Austin-TX đã long trọng tổ chức Lễ Cung hiến & Khánh thành Nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

JUNE 13, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " CỦA LỄ ĐẸP LÒNG CHÚA "
                                            MS PHAN VĨNH PHÚC

JUNE 06, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " ĐƯỢC GỌI ĐỂ SAI ĐI "
                                            MSNC-QN TRẦN NGỌC HÒA

MAY 30, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " HUYỀN NHIỆM VÀ KHÔN NGOAN "
                                                    MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

MAY 23, 2021

SỨ ĐIỆP:
              " CÔNG TÁC CHƯA HOÀN TẤT "
                                                          MỤC SƯ TRẦN NGHỊ

MAY 16, 2021

SỨ ĐIỆP:
              " ĐÈN SÁNG LUÔN "
                                 MS PHAN VĨNH PHÚC

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS