THÔNG BÁO

VÌ CƠ SỞ THỜ PHƯỢNG ĐANG TIẾN HÀNH XÂY CẤT :
       BẮT ĐẦU, CHÚA NHẬT JULY 02, 2017.

Hội Thánh Tin Lành Austin Sẽ Nhóm Tại :
             Woodcliff  Baptist Church
                 Address :   11015 Dessau Rd,
                                      Austin, TX 78754.
           
Mục Vụ Thờ Phượng Chúa Nhật:
            Trường Chúa Nhật : 1:00pm- 1:50pm
             Lễ Thờ Phượng     : 2:00pm- 3:30pm
             Tập Hát               : 3:30pm- 3:50pm
              Dọn Dẹp Cơ Sở : 3:50pm- 4:00pm
                                                                          

TÌM MỤC SƯ ANH NGỮ /Seeking for a Full-Time English Youth Pastor

Austin Vietnamese Christian Alliance Church is seeking for a Full-time English Youth Pastor. Click read more for more information.

Hội Thánh Tin Lành Việtnam ở Austin cần tìm một Mục sư Anh ngữ cho các em Thanh thiếu niên. Xin bấm vào read more để xem thêm chi tiết.

MARCH 18, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " SỰ SỐNG MỚI TRONG ĐỨC THÁNH LINH"
                                                                  MS NGUYỄN NHÂN TÂM

MARCH 11, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " THẬP GIÁ & KẾT QUẢ "
                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

MARCH 04, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " THẬP GIÁ & THEO CHÚA "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 25, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " MỰC THƯỚC ĐO YÊU THƯƠNG "
                                                        TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 18, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " TÌNH YÊU HỒI SINH "
                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 11, 2018

SỨ ĐIỆP:
        " TÌNH YÊU- SỰ THẬT- SỢ HẢI "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 28, 2018

SỨ ĐIỆP:
             " ĐỨC TIN & TƯƠNG LAI "
                                              TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 21, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " QUAN TRỌNG = THE MOST IMPORTANT "
                                                                   MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS