THÔNG BÁO & CẦU NGUYỆN

A/-THÔNG BÁO:

*Chúa Nhật 05 tháng 07 năm 2020: Hội thánh vẫn tiếp tục Thờ phượng Chúa online cho đến khi có thông báo mới. 

I. Các Mục Vụ Thờ Phượng Chúa Nhật 05-07-2020:

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Hội Thánh Tin Lành Austin,TX

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Hội Thánh Tin Lành Austin, TX

(Austin, TX) – Vào lúc 10 giờ sáng ngày 15/9/2018, Hội thánh Tin lành Austin-TX đã long trọng tổ chức Lễ Cung hiến & Khánh thành Nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

JUNE 28, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " CHỌN ĐỂ NGỢI KHEN "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 21, 2020 ( FATHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU 60% Và TRÁCH NHIỆM "
                                            MS HUỲNH VĂN LINH

JUNE 14, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " NHƯ CON CHIÊN CHÚA "
                                           MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 07, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " THEO ƯU TIÊN CHÚA "
                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MAY 31, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " NGUỒN AN ỦI "
                              MS PHAN VỈNH PHÚC

MAY 24, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " ĐỨC TIN TRONG KHỦNG HOẢNG "
                                                  MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MAY 17, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " YÊN TỈNH TRONG XÁO ĐỘNG "
                                             MS HUỲNH VĂN LINH

 

MAY 10, 2020 ( MOTHER'S DAY)

SỨ ĐIỆP:
         " LÒNG MẸ "
                           BÀ MS HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS