THÔNG BÁO & CẦU NGUYỆN

A/-THÔNG BÁO:

*Chúa Nhật 09 tháng 08 năm 2020: Hội thánh vẫn tiếp tục Thờ phượng Chúa online trên trang YouTube HTTL AUSTIN cho đến khi có thông báo mới. 

I. Các Mục Vụ Thờ Phượng Chúa Nhật 09-08-2020:

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Hội Thánh Tin Lành Austin,TX

Lễ Cung Hiến Thánh Đường - Hội Thánh Tin Lành Austin, TX

(Austin, TX) – Vào lúc 10 giờ sáng ngày 15/9/2018, Hội thánh Tin lành Austin-TX đã long trọng tổ chức Lễ Cung hiến & Khánh thành Nhà thờ lên cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

AUGUST 02, 2020

SỨ ĐIỆP:
              " KHIÊM NHU TRONG PHỤC VỤ "
                                     MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JULY 26, 2020

SỨ ĐIỆP:
               " CON SỰ YÊN ỦI "
                                  MS PHAN VĨNH PHÚC

JULY 19, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " ĐỨNG DẬY VÀ TIẾP TỤC "
                                             MS HUỲNH VĂN LINH

JULY 12, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " ÁNH SÁNG VÀ TÌNH YÊU "
                                          MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JULY 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " MẪU MỰC TỐI THƯỢNG "
                                     MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 28, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " CHỌN ĐỂ NGỢI KHEN "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 21, 2020 ( FATHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU 60% Và TRÁCH NHIỆM "
                                            MS HUỲNH VĂN LINH

JUNE 14, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " NHƯ CON CHIÊN CHÚA "
                                           MSNC TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS