THÔNG BÁO

VÌ CƠ SỞ THỜ PHƯỢNG ĐANG TIẾN HÀNH XÂY CẤT :
       BẮT ĐẦU, CHÚA NHẬT JULY 02, 2017.

Hội Thánh Tin Lành Austin Sẽ Nhóm Tại :
             Woodcliff  Baptist Church
                 Address :   11015 Dessau Rd,
                                      Austin, TX 78754.
                                                                       

TÌM MỤC SƯ ANH NGỮ /Seeking for a Full-Time English Youth Pastor

Austin Vietnamese Christian Alliance Church is seeking for a Full-time English Youth Pastor. Click read more for more information.

Hội Thánh Tin Lành Việtnam ở Austin cần tìm một Mục sư Anh ngữ cho các em Thanh thiếu niên. Xin bấm vào read more để xem thêm chi tiết.

OCTOBER 15, 2017

SỨ ĐIỆP :
          "  CAO TRỌNG NHẤT "
                                         MSQN  HUỲNH VĂN LINH

 

OCTOBER 01, 2017

SỨ ĐIỆP :
           " CHÚA LÀM CHO CHÚNG TA "
                                                     MSQN  HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 24, 2017

SỨ ĐIỆP:
              " SUY NGHĨ CỦA NƯỚC TRỜI "
                                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 17, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " KHÔN NGOAN & CHÂN THẬT "
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 10, 2017

SỨ ĐIỆP :
            " HẠT GIỐNG SỐNG "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 03, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " ĐỂ NƯỚC TRỜI PHÁT TRIỂN "
                                                    TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 27, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " HIỆN TẠI HAY TƯƠNG LAI "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 20, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " NHƯ CON ĐẤNG RẤT CAO "
                                             TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS