Thờ Phượng

JANUARY 29, 2023

SỨ ĐIỆP:
             " HẠNH PHƯỚC THẬT "
                                     MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JANUARY 22, 2023

SỨ ĐIỆP:
           " NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC "          
                                       MS PHẠM THANH BÌNH

 

JANUARY 15, 2023

SỨ ĐIỆP:
             " HAI SỰ CÔNG BÌNH "
                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JANUARY 08, 2023

SỨ ĐIỆP :
          " VỮNG CHẮC TRONG CHÚA YÊU THƯƠNG "   
                                                        MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

JANUARY 01, 2023

SỨ ĐIỆP :
            " THEO KẾ HOẠCH THIÊN THƯỢNG "
                                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages