Thờ Phượng

JULY 21, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " TRONG CHÚA - DƯ TRÀN "
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 14, 2019

CHỦ ĐỀ HỘI ĐỒNG:
                           " HÃY CỨ Ở TRONG TA "
                                                        ĐẠI BIỂU HỘI THÁNH

JULY 07, 2019

SỨ ĐIỆP:
              " PHƯỚC CHO NGƯỜI NÀO "
                                         MS NGUYỄN THANH BỬU

 

JUNE 30, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " TẤM LÒNG PHỤC VỤ "
                                        MS NGUYỄN NHÂN TÂM

JUNE 23, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " ĐỨC TIN VÀ SỰ SỐNG"
                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages