Thờ Phượng

JUNE 28, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " CHỌN ĐỂ NGỢI KHEN "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 21, 2020 ( FATHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU 60% Và TRÁCH NHIỆM "
                                            MS HUỲNH VĂN LINH

JUNE 14, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " NHƯ CON CHIÊN CHÚA "
                                           MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 07, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " THEO ƯU TIÊN CHÚA "
                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MAY 31, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " NGUỒN AN ỦI "
                              MS PHAN VỈNH PHÚC

Pages