Thờ Phượng

JANUARY 19, 2020

SỨ ĐIỆP:
              " NÊN MỚI TINH "
                              MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 12, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " MỘT CHỖ ĐỨNG VINH DỰ "
                                               MS NC TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " THÚC ĐẨY BỞI ÂN SỦNG "
                                            MSNC TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 29, 2019

SỨ ĐIỆP:
           ' NGÔI LỜI , ĐẦY ÂN ĐIỂN & CHÂN LÝ "
                                                      MS BÙI TRUNG NGÔN

DECEMBER 24, 2019 ( Giáng Sinh 2019 )

SỨ ĐIỆP:
         " CON TRẺ NÀY LÀ AI ? "
                                       MSNC TRẦN NGỌC HÒA

Pages