Thờ Phượng

JUNE 13, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " CỦA LỄ ĐẸP LÒNG CHÚA "
                                            MS PHAN VĨNH PHÚC

JUNE 06, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " ĐƯỢC GỌI ĐỂ SAI ĐI "
                                            MSNC-QN TRẦN NGỌC HÒA

MAY 30, 2021

SỨ ĐIỆP:
             " HUYỀN NHIỆM VÀ KHÔN NGOAN "
                                                    MSNC- QN TRẦN NGỌC HÒA

MAY 23, 2021

SỨ ĐIỆP:
              " CÔNG TÁC CHƯA HOÀN TẤT "
                                                          MỤC SƯ TRẦN NGHỊ

MAY 16, 2021

SỨ ĐIỆP:
              " ĐÈN SÁNG LUÔN "
                                 MS PHAN VĨNH PHÚC

Pages