Thờ Phượng

OCTOBER 17, 2021

SỨ ĐIỆP:
          " XƯƠNG KHÔ LẠI SỐNG "
                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

OCTOBER 10, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " BỊ ĐỐT NHƯNG KHÔNG TÀN "
                                             MSQN TRẦN NGỌC HÒA

HỘI ĐỒNG CẦU NGUYỆN 9/10/2021

SUY GẪM I :
    " HÃY ĐÀO LẠI GIẾNG CŨ " MS A.W TOZER
              Cô Heather Williams chia sẽ

SUY GẪM II :
     " THÁNH NHÂN PHẢI ĐI MỘT MÌNH "  MS A.W TOZER
              Anh  Phạm Phục chia sẽ

SUY GẪM III :
      " ĐỪNG SỢ HÃI TRONG SỰ TRÌ HOÃN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI "
                                                                     MS RICK WARREN
              Anh Tim Huỳnh chia sẽ

     "

       
             
 

OCTOBER 03, 2021

SỨ ĐIỆP:
        " TRONG ĐẤNG LIÊN KẾT SỐNG "
                                       MSQN- TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 26, 2021

SỨ ĐIỆP:
           " CÙNG NHAU HÂÙ VIỆC CHÚA "
                                              MS THUẬN NGUYỄN

Pages