Thờ Phượng

JUNE 04, 2023

SỨ ĐIỆP :
         " HỘI THÁNH CHÚA XÂY "
                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

MAY 21, 2023

SỨ ĐIỆP :
           " LỜI HỨA VĨ ĐẠI "
                               MSQN TRẦN NGỌC HÒA

MAY 14, 2023 ( MOTHERS' DAY )

SỨ ĐIỆP :
          " THAY ĐỔI "
                       BÀ MỤC SƯ PHẠM THANH BÌNH

MAY 07, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " CHRIST, TẤT CẢ TRONG TẤT CẢ "
                                            MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

APRIL 30, 2023

SỨ ĐIỆP:
         " BỞI MỘT NGƯỜI CÓ SỰ SỐNG LẠI "
                                               MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages