Thờ Phượng

JUNE 16, 2024

SỨ ĐIỆP:
          " KHÔNG THỂ BỊ TRÓI BUỘC "
                                        MSN TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 09, 2024

SỨ ĐIỆP:
            " ĐỐI DIỆN TRONG THỬ THÁCH "
                                             MS PHẠM THANH BÌNH

 

JUNE 02, 2024

SỨ ĐIỆP:
           " NHÌN XEM CHÚA "
                               MS PHẠM THANH BÌNH

MAY 25& 26, 2024 ( TRẠI GIA ĐÌNH )

GIẢNG LUẬN: 
" TIẾN BỘ "  MS NGUYỄN THỈ         ( 9:00 AM, 25.5.2024 )
" CẢNH GIÁC " MS NGUYỄN THỈ    ( 19:00 PM , 25.5.2024 )
" TRÔNG CHỜ " MS NGUYỄN THỈ  ( 9:00 AM , 26.5.2024 )
" SỐNG ĐẠO TRONG THỜI KỲ CUỐI CÙNG " MS NGUYỄN THỈ 
                                                      (19:00 PM, 26.5.2024 )

 

MAY 19, 2024

SỨ ĐIỆP:
             " CHỮA LÀNH TRONG DANH CHÚA "
                                                  MSQN TRẦN NGỌC HÒA

Pages