Thờ Phượng

NOVEMBER 29, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " TRỞ NÊN NHÀ CHÚA "
                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 22, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " TẠ ƠN KỲ DIỆU ĐÃ SẮM SẲN "
                                          MS HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 15, 2020

 

SỨ ĐIỆP:
              " VỮNG TÂM CẦU XIN "
                                             MS PHAN VĨNH PHÚC

 

 

NOVEMBER 08, 2020

SỨ ĐIỆP:
         " TẠ ƠN TRONG RỐI LOẠN "
                                                        MSNC TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 01, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " MỘT KHỞI ĐẦU MỚI "
                                   MSNC TRẦN NGỌC HÒA

Pages