Thờ Phượng

December 03, 2023

SỨ ĐIỆP:
         " MÙA VỌNG: CHỜ TRONG HY VỌNG "
                                                MSQN TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 26, 2023

SỨ ĐIỆP: 
           " TẠ ƠN CHÚA "
                             MS PHẠM THANH BÌNH

 

NOVEMBER 23, 2023 ( THANKSGIVING )

SỨ ĐIỆP:
           " LINH HỒN HỠI, HÃY NGỢI KHEN CHÚA "
                                                    MSQN TRẦN NGỌC HÒA

 

NOVEMBER 19, 2023

SỨ ĐIỆP:
          " Ê-BÊN-Ê-XE, VẦNG ĐÁ CỨU GIÚP "
                                                   MSQN TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 12, 2023

SỨ ĐIỆP:
             " PHƯỚC ÂN TUÔN TRÀN "
                                              MS HỨA TRUNG TÍN

Pages