THÔNG BÁO LIÊN HỆ TÌNH HÌNH COVID-19

Austin Vietnamese Alliance Church

 

- Ngày 19 tháng 3 năm 2020,

Qúi Tôi Con Chúa Yêu Dấu,

Kính gởi thư này đến qúi vị để cập nhật kế hoạch của Hội Thánh Austin trước đại dịch COVID-19.

Trước hết chúng ta cần nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị. Do đó, hãy cứ tin cậy Ngài, và cầu nguyện để ý Chúa được nên. Đây cũng là cơ hội để chúng ta phục vụ nhau, và chia sẻ niềm hy vọng trong Cứu Chúa Jêsus Christ.

 

---Đáp ứng với chỉ thị mới nhất của Travis County có hiệu lực từ 12:00pm ngày 17/3/2020, cấm bất kỳ cuộc họp cộng đồng hoặc tư nhân từ 10 người trở lên bất cứ nơi nào trong Travis County. Để an toàn cho Hội Thánh và cộng đồng, Ban Chấp Hành Hội Thánh quyết định tạm ngưng các buổi nhóm họp tại Nhà thờ trên 10 người trong lúc này cho tới khi có thông tin mới.

 

---Dù không thể đến Đền Thờ, nhưng chúng ta vẫn có thể thờ phượng Chúa. Vậy bắt đầu từ Chúa Nhật ngày 22/3/2020, chúng ta sẽ thờ phượng trực tuyến qua mạng. Xin quý vị bấm vào đường link này HTTL AUSTIN  để xem trực tiếp trên Youtube của Hội thánh hoặc có thể copy đường link và dán vào Google search, bắt đầu live stream lúc 10:00am - 11:00am sáng Chúa nhật cho tiếng Anh (English) và 11:00am - 12:00pm cho tiếng Việt.

 

---Trong các buổi phát hình trực tuyến, xin mỗi gia đình cùng thờ phượng Chúa cách trang nghiêm với Kinh Thánh sẵn sàng.

---*Về Việc Dâng Hiến:

1/Dâng bằng chi phiếu thì xin gởi check về cho Thủ quỹ Hội Thánh (Ông Nguyễn Minh Tuấn). Địa chỉ: 17517 Silent Harbor Loop, Pflugerville, TX 78660. Trên chi phiếu xin ghi: Austin Vietnamese Alliance Church (AVAC)

2/Dâng hiến bằng tiền mặt (cash), mỗi tuần quý vị có thể để dành riêng phần dâng hiến đó trong bao thư, và mang đến dâng cho Hội thánh khi trở lại nhóm bình thường.

 

---*Thông tin cập nhật sẽ được niêm yết tại trang mạng xã hội của Hội Thánh và qua email.

 

---*Một lần nữa, trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần sự bình an và hướng dẫn của Cha Thiên Thượng. Tôi cầu nguyện xin Chúa dẫn dắt chúng ta đi trong đức tin. Xin liên lạc với tôi qua điện thư hoahoatrn@aol.com hoặc điện thoại (512) 698-9990 nếu có nhu cầu.

 

Qúi Mến Trong Chúa.

MSNC Trần Ngọc Hòa, Quyền quản nhiệm.

---

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.” (Thi Thiên 91:1)