AUGUST 09, 2020

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC TrầnNgọcHòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên105: 1-6

Call To Worship:Psalms105: 1-6

 

TC # 193DùCóCảTrần Gian- TC# 203 “GiờDịuÊm”

TC #205“Jesus LàBạnThật”

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation......................MSNC-QQN TrầnNgọcHòa

KinhThánh:ThiThiên 11: 1-7……...…..…………………..ÔngHuyNguyễn

Scripture Reading: …………………………………….....…….Psalms 11: 1-7

SứĐiệp:Khi Mọi Nền Sụp Đổ”…………...…….…..MSNC TrầnNgọcHòa

Message:“If The Foundation Destroyed…….......................RevHoa N Tran

Tôn Vinh Chúa: TC#393 “MongLàmNguồnPhước”…..………Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC # 215CungHiếnCuộcĐời……..…...HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“VìĐứcGiê-Hô-Valàcôngbình; Ngàiyêusựcôngbình: NhữngngườingaythẳngsẽnhìnxemmặtNgài.”

(ThiThiên 11: 7)                     

*HướngDẫn CT – MC:ÔngHuyNguyễn*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            Ông: Huỳnh Thái Bình (512) 506-0490

                                    Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876