AUGUST 16, 2020

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC TrầnNgọcHòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên67: 1-4

Call To Worship:Psalms67: 1-4

 

TC # 206Xin DừngChân- TC# 207 “CầnChúaLuôn”

TC #286“Xin DắtĐưaTôi”

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation......................MSNC-QQN TrầnNgọcHòa

KinhThánh: IIPhi-e-rơ 3: 11-18……...…..…….……CTVMV- Ô Quang Lê

Scripture Reading: ………………………………….....…….II Peter 3: 11-18

SứĐiệp:SốngĐộngTăngTrưởng”……….……........MSHuỳnhVăn Linh

Message:“Vitally Growing”……………….……...............RevLinhVHuynh

Tôn Vinh Chúa: TC#507 “RồiNgàySẽTrôiQua”…..…………..……Đơn Ca

DângHiến – Offering:TC # 215CungHiếnCuộcĐời……..…...HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“HãytấntớitrongânđiểnvàtrongsựthôngbiếtChúavàCứuChúachúng ta làĐứcChúaJêsus Christ..”

(II Phi-e-rơ 3: 18a)                 

*HướngDẫn CT – MC:CTVMV- Ô Quang Lê*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            Ông: Huỳnh Thái Bình (512) 506-0490

                                    Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876