AUGUST 18, 2018 ( HỘI ĐỒNG NAM GIỚI & PHỤ NỮ 2018 )

CHƯƠNG TRÌNH HỘI ĐỒNG BỒI LINH

NAM GIỚI & PHỤ NỮ

VÙNG TÂY NAM

                           *****

NgàyThứBảy 18-08-2018

9:30 Am – 3:30 Pm

ChủĐề: SốngThỏaLòng

CâuGốc: Thi-thiên 107:9

DiễnGiả:  MS NguyễnHoàngChính, ĐoànTrưởng Nam Giới

HướngDẫn: TĐLêHoàngThọ, Ủyviên Nam Giới

 

VìNgàilàmcholòngkhaokhátđượcthỏathích, Khiến cho hồn đói được đầy dẫy vật tốt”. (Thi-thiên 107:9)

 

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI SÁNG

(9:30-11:30 Am)

Ca Ngợi………………………………………….........…Ban Ca Ngợi

  • Giờ Con Đến Trước Ngôi Thiên Chúa
  • Gần Chúa Hơn

ĐọcCâuGốcKhẩuHiệu……………….……....…………...HộiĐồng

CầuNguyệnkhailễ………………………..…....MS HuỳnhVăn Linh

ChàoMừngCácHộiThánh…………………….……HướngDẫnViên

TuyênBốKhaiMạc HĐ.…………………MS NguyễnHoàngChính

LàmChứng&TônVinh………………………….………..HT Austin

TônVinh…………………………….…………………..HT Thi-thiên

CầuNguyệnDângHiến………………………….…MS NguyễnBiên

DângHiến ………………………………………………….HộiĐồng

TônVinh..………………………………………………HT LờiChúa

ĐọcKinhThánh……………...................………….TBNG HT Austin

SứĐiệp………………………………....….MS NguyễnHoàngChính

CầuNguyệnĐápỨng…………….……MSNC  Nguyễn Thanh Bạch

ThôngBáo ………………………………………….  Hướngdẫnviên

Ha-lê-lu-gia…………………………………………………HộiĐồng