AUGUST 30, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC TrầnNgọcHòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên25: 11-15

Call To Worship:Psalms25: 11-15

 

TC # 327SứcLựcTừChúa- TC# 326 “TrungThànhTínNghĩa”

TC #30“Vì Sao Tôi Ca Ngợi”

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation......................MSNC-QQN TrầnNgọcHòa

KinhThánh:CôngVụ 11: 19-26………….....…..…….…..…Ông Tim Huỳnh

Scripture Reading: ………………………………….....….…....Acts 11: 19-26

SứĐiệp:Trong Danh Để Sống”……………....……MSNCTrầnNgọcHòa

Message:“Living Up To The Name”……...…..……..............Rev Hòa N Trần

TônVinhChúa: TC#56 “ÁnhSángTìnhYêu”…..…………..….Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC # 215CungHiếnCuộcĐời….……....HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Kếđó, Ba-na-bađiđếnthànhTạt-sơ, đểtìm Sau-lơ, tìmgặprồi, bènđưađếnthành An-ti-ốt. Trọnmộtnăm, haingườicùngnhómvớiHộithánhvàdạydỗnhiềungười. Ấylà ở thành An-ti-ốt, người ta bắtđầuxưngmônđồlàCơ-rê-tiên.”                                                (CôngVụ 11: 25-26)                    

*HướngDẫn CT – MC:Ông Tim Huỳnh*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:HoàngLê-TàiLê

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            Ông: Huỳnh Thái Bình (512) 506-0490

                                    Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876