DECEMBER 24, 2019 ( Giáng Sinh 2019 )

KHAI LỄ - OPENING

 

Nhạc Giáng Sinh- Prelude............................................Ban Âm Nhạc

Hoan Nghênh- Welcome.........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

“Silent Night! Holy Night!”...........................Hội Thánh & Toàn Ban   

Cầu Nguyện- Invocation..........................................................Mục Sư   

Tôn Vinh “Điệu Thần Ca”...................................Ca Đoàn Hội Thánh

 

   

Con Trẻ Này Là Ai?

                               Who Is This Child?     

  

Skit:“Nhân Vật Chính Của Mùa Giáng Sinh”......Juniors & Children

Chúa Đến Dương Trần”..........................................................T Ca

Medly: “Hark the herald and

                    Angel we have hear on high”.................Engish Ministry

Tình Yêu Thiên Chúa”..........................................Danny & Mai Lan

Kinh thánh: Lu-ca 2:1-20...................................................Phạm Phục

“Quà Yêu Thương”..........................................Cát Uyên & Hậu Phan

Bài Ca Máng Cỏ”.............................................................Hội Chúng

“Con Trẻ Này Là Ai?- Meditation.....Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

Ước Mơ Mùa Giáng Sinh”...................................................Lan Anh 

“Con Trẻ Này Là Ai?- Response.......Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

 

 

 

*Lời Giới Thiệu: Vũ  Hồng Nguyễn

*Ban Tiếp Tân: Ban Chấp Hành Nam Giới & Phụ Nữ  

*Ban Trật Tự:  Ban Nam Giới và Quý Ông  

 

 

TT LỄ - CONCLUSION

 

Lời Cảm Tạ- Words of Thanks.................................Thư Ký Hội Thánh

Ha-lê-lu-gia! Jêsus Đến”.....................................Ca Đoàn Hội Thánh  

Cầu Nguyện Kết Thúc- Benediction...........................................Mục Sư

“We Wish You A Merry Christmas”................................Ban Âm Nhạc

 Tiệc Trà- Refreshment................................................Kính Mời Tất Cả