DECEMBER 24, 2021 ( CHRISTMAS CELEBRATION )

L Mừng Chúa Giáng Sinh 2021 Christmas Celebration
Thứ Sáu, Ngày 24 Tháng 12 Năm 2021 Lúc 6:30 P.M
Chủ Đề: TIN MNG LN CHO MUÔN DÂN
“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành,
sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân.” (Lu-ca 2:10)
KHAI L - OPENING
Nhạc Giáng Sinh- Prelude.............................................Ban Âm Nhạc
Hoan Nghênh- Welcome....................................Mục Sư Quản Nhiệm
“Silent Night! Holy Night!”...........................Hội Thánh & Toàn Ban
Cầu Nguyện- Invocation................................Mục Sư Trần Ngọc Hòa
BTC: Ca Vang Lên..........................................Ca Đoàn Hội Thánh
TIN MỪNG LỚN CHO MUÔN DÂN
Hoạt Cảnh và Múa...............................................Ban Thiếu Nhi
Thánh Ca: “Bình An Cho Loài Người”....................................Gia An
Thánh Ca: Joy To The World.................................Engish Ministry
BTC: Khúc Ca Thiên Đàng...............................................Lan Anh
BTC: Cứu Chúa Hạ Sinh.................Tốp Ca Thanh Niên Việt Ngữ
Kinh Thánh: Lu-ca 2: 1-20...........................CTVMV Lê Văn Quang
BTC: “Đêm Huyền Diệu”....................................................Hoàng Lê
Tin Mừng Lớn Cho Muôn Dân-Meditation...Mục Sư Hòa N. Trần
BTC: Ánh Sáng Vào Đời...............................Thiên Tài & Lan Anh
Tin Mừng Lớn Cho Muôn Dân-Response.....Mục Sư Quản Nhiệm
*Lời Giới Thiệu: Trương Vân Giao
*Ban Tiếp Tân: Ban Chấp Hành Chấp Sự, Nam Giới & Phụ Nữ
*Ban Trật Tự: Ban Nam Giới và Quý Ông
TT L - CONCLUSION
Lời Cảm Tạ- Words of Thanks................................Thư Ký Hội Thánh
BTC: Người Có Nghe Trời Cao Rung
Giai Điệu Thiên Thần”.................Ca Đoàn Hội Thánh
Cầu Nguyện Chúc Phước- Benediction.....................................Mục Sư
“We Wish You A Merry Christmas”...............................Ban Âm Nhạc
Tiệc Trà- Refreshment...............................................Kính Mời Tất Cả
Cầu Xin Chúa Bình An Thiên Thượng Ban Ơn, Ở Cùng Quý Vị &
Gia Đình Trong Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2022!
We wish you a Merry Christmas and a Blessing New Year!
Mục Sư Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành Chấp S
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Austin Texas
*Dâng Hiến Giáng Sinh - Xin dùng bì thư và trao cho các chấp sự
*Christmas Offering Please use envelopes & hand them to ushers.