DECEMBER 24, 2022 ( LỄ GIÁNG SINH )

Mừng Chúa Giáng Sinh 2022 Christmas Celebration
Thứ Bảy, Ngày 24 Tháng 12 Năm 2022 Lúc 6:30 P.M
Chủ Đề: “NGÔI LI TR NÊN XÁC THT”
Ngôi Li đã tr nên xác tht, gia chúng ta, đầy ơn và l tht;
chúng ta đã ngm xem s vinh hin ca Ngài, tht như vinh hin ca Con mt đến t nơi Cha. (Giăng 1:14)
KHAI L - OPENING
Nhạc Giáng Sinh- Prelude.............................................Ban Âm Nhạc
Hoan Nghênh- Welcome....................................Mục Sư Quản Nhiệm
“Silent Night! Holy Night!”...........................Hội Thánh & Toàn Ban
Cầu Nguyện- Invocation................................Mục Sư Trần Ngọc Hòa
Thánh Ca:“How Many Kings..................................English Ministry
NGÔI LỜI TRỞ NÊN XÁC THỊT
Thánh Ca:Đêm Thánh......................................................Thiên Tài
Skit:Hoạt Cảnh Giáng Sinh”.....................................Ban Thiếu Nhi
Biệt Thánh Ca:“Hạnh Phúc Tuyệt Vời”..............................Hậu Phan
Biệt Thánh Ca:Vì Yêu Nhân Thế.............Trọng & Huy Nguyễn
Biệt Thánh Ca:Khi Chúa Vào Đời.................................Thanh Vân
Đọc Kinh Thánh: Giăng 1:1-14....................CTVMV Lê Văn Quang
Biệt Thánh Ca:Vì Yêu Chúa Đến...................................Thịnh Phan
Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt -Meditation....Mục Sư Trần Ngọc Hòa
Biệt Thánh Ca:Đêm Trần Thế Mong Chờ.........................Lan Anh
Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt - Response...........Mục Sư Quản Nhiệm
*Ban Tiếp Tân: Ban Chấp Hành Chấp Sự
*Ban Trật Tự: Ban Nam Giới và Quý Ông
*Điều Phối Chương Trình: Thư Ký Hội Thánh
TT L - CONCLUSION
Lời Cảm Tạ- Words of Thanks................................Thư Ký Hội Thánh
Thánh Nhạc: Chuyện Giáng Sinh......................Ca Đoàn Hội Thánh
Cầu Nguyện Chúc Phước- Benediction.....................................Mục Sư
Ca Chúc Giáng Sinh......................................Ca Đoàn & Hội Thánh
Tiệc Trà- Refreshment...............................................Kính Mời Tất Cả
Cầu Xin Chúa Bình An Thiên Thượng Ban Ơn, Ở Cùng Quý Vị
Gia Đình Trong Mùa Giáng Sinh 2022 và Năm Mới 2023.
We Wish You A Merry Christmas and A Blessings New Year!
Mục Sư Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành Chấp Sự
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Austin, Texas