Hương Thơm Chức Vụ_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:
               “Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và ở giữa kẻ bị hư mất "
                         (2 Cô-rinh-tô 2: 15)

Tags: