HỘI ĐỒNG CẦU NGUYỆN 9/10/2021

 

Hội Thánh Tin Lành Austin

Cầu Nguyện Thứ Bảy 09/10/2021

Chương Trình: MSNC Trần Ngọc Hòa

Thánh Nhạc: Hoàng Lê

 

7:00 PM Hoan nghênh-Giới thiệu- MSNC Trần Ngọc Hòa

7: 05 -Ca Ngợi Chúa:Th.Ca # 106- “Ca Ngợi Dòng Huyết Báu”

7:10 - Đọc Kinh Thánh: Giăng 6: 32-35

Suy Gẫm I: “Hãy Đào Lại Giếng Cũ” – MS A.W. Tozer  - Cô Heather Williamschia xẻ.

 

7: 25- 7: 35   Cầu Thay: Cho Hội Thánh Địa Phương:

    Ban Linh Vụ, Ban Chấp Hành, Chấp Sự, Các ban ngành và mục vụ trong Hội Thánh (Cao Niên, Nam Giới, Phụ Nữ, Tráng Niên, Thanh Thiếu Niên, thiếu nhi) –

Anh chị điều hành, Trưởng Ban, Phó ban,ban viên trung tín,cộng tác.

Sinh hoạt của Hội Thánh. Bồi linh, chứng đạo, thăm viếng, chăm sóc, truyền giáo, thờ phượng, huấn luyện, âm nhạc, media. v.v...

Trường Chúa Nhật - Học Kinh Thánh – nhóm cầu nguyện – sinh hoạt nhóm nhỏ…

Lớp Giáo Lý Báp-têm, Huấn Luyện Phục Vụ, Tân Tín Hữu.   

Thanksgiving, Christmas, Sức khoẻ Con Dân Chúa vào mùa Đông.

Xin Chúa giữ đức tin của con cái Chúa, Xin Chúa chữa lành người đau. Nâng đỡ, yên ủi người lớn tuổi, neo đơn…

Công việc làm của con cái Chúa. Sinh hoạt của gia đình. Việc học hành của các em…

Các gia đình - từng cá nhân (vấn đề sức khỏe, gia đình, công việc làm, đời sống đức tin v.v...)

Điểm nhóm Temple vàĐiểm Nhóm San Antonio tương lai.

Truyền Giáo Theo Tình Bạn 23-10-2021

----------------------------------------------------------------

 

7:35 -Ca Ngợi Chúa Th/Ca #152- “Tiếng Hát Của Tôi

7:  40- 50- Đọc Kinh Thánh: Rôma 12: 1-2

Suy Gẫm II: “Thánh Nhân Phải Đi Một Mình”- MS A.W. Tozer - Anh Phạm Phục chia xẻ.       

 

7: 50-8:00 PM-Cầu Nguyện cho Giáo Hạt.

 

Ban Chấp Hành Giáo Hạt, Văn Phòng Giáo Hạt, Các Cơ Quan: Văn Phẩm, Phát Thanh, Báo Thông Công, Trường Chúa Nhật, Thánh Kinh Thần Học Viện, Ủy Ban Cổ Động Học Hổng; Ủy Ban Chứng Đạo.

Các Mục Vụ Huấn Luyện của Giáo Hạt

Các sinh viên đang theo học trường Kinh Thánh Mỹ, Việt.

Đài Nguồn Sống FEBC

Các Đoàn: Nam Giới, Phụ Nữ, Thanh Niên

Những Hội Thánh chưa có quản nhiệm, các tôi tớ Chúa chưa có nhiệm sở. Các nhân sự mới của Giáo Hạt.

Các tôi tớ Chúa lớn tuổi, hưu hạ, đau ốm.

Hội Thánh trong vùng Dallas: Thi Thiên,  Grand Prairie

HT vùng Houston: Tây Bắc, Lời Chúa, Alief, Houston.

8:00- 8:05 - Ca Ngợi Chúa: Th/Ca #214: “Tâm Hồn Bùng Cháy”

Kinh Thánh: Đọc Phục Truyền 8: 2-3

 

Suy Gẫm III: “Đừng Sợ Hãi Trong Sự Trì Hoãn Của Đức Chúa Trời” - Mục sưRick Warren –  Anh Tim Huỳnh chia sẻ.

 

8: 15- 8: 25:Cầu Nguyện cho Tổng Hội

 

Ban Chấp Hành Tổng Hội,

Các giáo sĩ: An toàn, sức khoẻtại cánh đồng truyền giáo.

Ngân sách: Chúa tiếp trợ.

Việc điều hành: Thông Suốt.

Các Hội Thánh bạn tại Hoa Kỳ

 HT @ Việt Nam(Ảnh hưởng của dịch bệnh)

Tổng Hội Miền Nam: Ban Trị Sự - Hội Trưởng: Mục sư Thái Phước Trường:  Đầy ơn, sức khỏe  - Khôn ngoan

Tổng Hội Miền Bắc: Ban Trị Sự   Hội Trưởng: Mục sư Nguyễn Hữu Mạc

 

Các Hội Thánh liên giáo phái, đồng bào sắc tộc v.v...

Tình Hình Thế Giới, Hoa Kỳ, Việt Nam.

Sứ mạng truyền giảng Tin Lành.

 

 8:  27- Thánh Ca #27:   “Chúc cho Đấng Ngôi Trên Ngôi”

 

8: 30  - Cầu Nguyện Kết thúc MSNC Trần Ngọc Hòa