JANUARY 25, 2015

 
Lễ Thờ Phượng Chúa– Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome: MS. Quản Nhiệm
 
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 86:1-10
Call To Worship: Psalm 86:1-10
TC 207 “Cần Chúa Luôn” – TC 208 “Thưa Với Jêsus” –
TC 17 “Nguồn Cứu Giúp”
 
Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 22:24-34 (T.Ư tr. 84) . . . . . . . . . . . . . .PhươngĐoàn
Scripture Reading: Luke 22:24-34
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
Hội Đồng Thường Niên 2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
*Trình Diện Ban Chấp SựBan Điều Hành Các Ban Ngành.
* Khai Trình Tài Chánh Năm 2014.
Report & Message: Để Đức Tin Vững Vàng” .. . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
TC 203 “Giờ Dịu Êm” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến CuộcĐời”. . . . . . . . . . . . Hội Chúng
(Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
 
Suy Gẫm: “Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn.”             
                                                                                                                                             
(Lu-ca 22:32a)
 
Hướng Dẫn CT – MC: Phương Đoàn
Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
Trần Nghiệm – Thiên Tài
Ban Tiếp Tân – Ushers: Jeannie V. Trần – Heather Williams
Ban Dâng Hiến – Offering: Hồng T Nguyễn – Tina W Nguyễn
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Tina Phùng
 
 
Lu-ca 22:24-34, Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Tân Ước trang 84.