JULY 12, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QQN Hòa Trần

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 92: 1-5

Call To Worship:Psalms92: 1-5

 

TC # 95Chúa Không Đổi Thay- TC# 109 “Sông Tình Yêu”

 

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

Kinh Thánh:I Giăng 2: 3-11……...…..………..……………..…Ô Tim Huỳnh

Scripture Reading: ……………………………………...………I John 2: 3-11

SứĐiệp:Ánh Sáng và Tình Yêu”………….………..MSNCTrầnNgọcHòa

Message:“Light and Love………..………...........................RevHòa. N Tran

Tôn Vinh Chúa: TC# 309 “Trên Đồi Hoàng Hôn”…….…...…….Ban Hát Dẫn

Dâng Hiến – Offering:TC # 215Cung Hiến Cuộc Đời….….…...Hội Chúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc :Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người..

(I Giăng 2: 10-11)                   

*HướngDẫn CT – MC:Ô Tim Huỳnh
                                                        *DângHiến: ----Online--------
                                                       
*Ban ÂmNhạc – Music:HoàngLê-TàiLê                                           

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            A TàiLê: (512) 736- 5535

                          Mrs. TinaNguyễn: (512) 296- 3276