JUNE 16, 2024

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên104:31-33

Call To Worship:Psalms: 104:31-33

 

            TC#245 “Như Ý Cha”-

TC#382 “Ánh Sáng Cho Đời” -TC#131 “Thần Yên Ủi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation………………..MụcSư Phạm Thanh Bình

Kinh Thánh:Công Vụ 28: 16-31….………….…………ChấpSựDũng Trịnh

Scriptures Reading:………………….……………...............…Acts 28: 16-31

Tôn Vinh Chúa: BTC “Thank You Daddy”……………….Children Ministry

CầuNguyện Cho ThiếuNhi:………………………………..Cô Kim Thương

SứĐiệp “KhôngThể Bị Trói Buộc”………..……….MụcSưTrần Ngọc Hòa

Message: “Unhindered”……………………………………Rev. Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:BTC “Nguyện Theo Chúa LuônTrọnĐời”….Ban Nam Giới

DângHiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa ThủyChung”………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………….……..HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………........…..MS.Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:Phao-lô ở trọnhainămtạimộtnhàtrọđãthuê. Ngườitiếprướcmọingườiđếnthămmình, giảngvềnước Đức Chúa Trời, vàdạydỗvề Đức Chúa Jesus Christ cáchtự do trọnvẹn, chẳng ai ngăncấmngườihết.”

(Công Vụ 28:30-31)

*Hướng Dẫn/ MC:ChấpSựDũng Trịnh.*Dâng Hiến/ Offering:Anh Tommy Nguyễn- Anh Hòa Lý.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Tài Lê (512) 736-5535

Chấp Sự:Tracy Trương (512) 775-2394