JUNE 18, 2017 ( FATHER'S DAY )

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 122: 1-6

                         Call To Worship: Psalm 122: 1-6

 

TC 22“Tình Yêu Chúa” - TC 156“Bước Với Chúa Yêu Thương”

                                 TC 207“Cần Chúa Luôn”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: I Cô-rinh-tô 10: 23-33 . . . . . . . . . . .Du Nguyễn

Scripture Reading: I Corinthians 10: 23-33  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hòa Tấu “Ten Thousands Reasons” . . . . . . . . . . . . . . . . . Eric & Lana

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi-Prayer For Children . . . .Ms Quản Nhiệm

Khai Trình Sinh Hoạt Nam Giới . . . . . . . . . . . . . . .Đại Diện Nam Giới

Đơn Ca BTC “Chúa Yêu Tôi” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hoàng Lê              

Message: “A Vital Man” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Người Nam Sinh Động”. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

BTC “Cảm Ơn Cha” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Nam Giới

Dâng Hiến – Offering TC 213 “Ra Khơi”. . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

 “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì  

 sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. ( Cô-rinh-tô 10: 31 )”                                                 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô.Du Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Quang Lê – Ô. Quá Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Đài Tô – Ô. Nguyên Lê

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý