JUNE 30, 2024

 

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên104:31-33

Call To Worship:Psalms: 104:31-33

 

            TC#134 “Bài Ca Tâm Linh”-

TC#207 “Cần Chúa Luôn” -TC#131 “Thần Yên Ủi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………..MụcSưTrần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Phi-líp 4: 10-14….………….….…………ChấpSựTim Huỳnh

Scriptures Reading:………………….……………..........Philippians 4: 10-14

CầuNguyện Cho ThiếuNhi:……………………….………..Cô Kim Thương

Sứ Điệp “Tường Trình Hội Đồng Giáo Hạt 49”….…MụcSưTrần Ngọc Hòa

Message: “Report District Conference 49th ”……………..Rev. Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:TC 396 “Hoa Huệ Trong Trũng”…………..Ban Thờ Phượng

DângHiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa ThủyChung”………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………….……..HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………...........MS.Phạm Thanh Bình

 

*Câu Gốc:Ấykhôngphảitôiđãgiựtgiảirồi, hay làđãđếnnơitrọnlànhrồiđâu, nhưngtôiđươngchạyhầuchogiựtđược, vìchínhtôiđãđược Đức Chúa Jesus Christ giựtlấyrồi. Hỡianhem, vềphầntôi, tôikhôngtưởngrằngđãđạtđếnmucđích, nhưngtôicứlàmmộtđiều: quênlửngsự ở đằngsau, màbươntheosự ở đằngtrước, tôinhắmmụcđíchmàchạy, đểgiựtgiảivềsựkêugọitrêntrờicủa Đức Chúa Trờitrong Đức Chúa Jesus Christ.”(Phi-líp 3: 12-14)

 

*Hướng Dẫn/ MC:ChấpSựTim Huỳnh.*Dâng Hiến/ Offering:ChấpSự Huy Nguyễn- ChấpSự Dũng Trịnh.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Ban Thờ Phượng

 

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Tài Lê (512) 736-5535

Chấp Sự:Tracy Trương (512) 775-2394