Lược Sử Hội Thánh

                                                               HỘI THÁNH TIN LÀNH AUSTIN, TEXAS

               " Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi. "
                                                               ( Hê-bơ-rơ 13:8 )
         Tạ ơn Ba Ngôi Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể.
   Tháng 10 năm 1990, Mục sư Nguyễn Tấn Cảnh và gia đình từ Seattle, Washington đến định cư tại Austin, Tesxas. Sau đó, nhóm học Kinh thánh bắt đầu tại tư gia; Ban chấp hành tạm thời được thành lập. Một thời gian sau, Nhóm tín hữu chuyển đến thờ phượng vào buổi chiều Chúa nhật hàng tuần trong nhà thờ Hoa kỳ, Alliance Church tại 1307 Braker Lane,Texas 78753.
   Ngày 16 thang 6 năm 1991, Hội Thánh chính thức được thành lập với tên: " HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM AUSTIN ". Đầu năm 1992, Hội thánh Austin bầu cử ban Chấp hành chính thức. Ngày 12 tháng 6 năm 1996, Hội Thánh phát động quỷ tạo mãi cơ sở, số hứa dâng được $10,200.
    Đầu năm 2000, Hội Thánh Hoa kỳ, Alliance Church, quyết định bán cơ sở thờ phượng và thông báo cho Hội Thánh Việt Nam chuẫn bị dời đi. Ngày 27 tháng 2 năm 2000, Hội Thánh kêu gọi con dân Chúa dâng hiến bằng Đức tin. Quỹ tạo mãi cơ sở tăng lên $36,952. Ngày 25 tháng 11 năm 2000, Giáo hạt giúp cho mượn $30,000 và Hội Thánh vay tiền ngân hàng thêm $103,000 để mua cơ sở tại 1501 Kramer Lane, Austin, Texas; là cơ sở hiện nay. Mục sư và con dân Chúa sửa đổi cơ sở nầy từ một căn nhà ở, trên 2 mẫu rưỡi đất thành nơi Thờ Phượng.
    Chúa Nhật ngày 4 tháng 3 năm 2001 la buổi nhóm đầu tiên tại Cơ sở mới 1501 Kramer Lane, Austin.Texas.
    Trong năm 2005 và 2006, con dân Chúa dâng hiến thêm để làm bãi đậu xe chi phí $60.700. Theo năm tháng Chúa thêm người phục vụ : 
            - Mục Sư Trần Tú lo mục vụ Thanh niên
            - Thầy Nguyễn văn Tuyên lo Cơ đốc giáo dục.
     Anh Trần Ngọc Hòa và Nguyễn Phước Lộc được Hội Thánh cử đi học khóa huấn luyện Nổ Lực Truyền Bá Phúc Âm ( EE ). Khi về hai anh đã lo cho mục vụ Chứng đạo và huấn luyện được 5 khóa Nổ lực truyền bá phúc âm. Hội Thánh đã mở 3 Khóa Giáo Dục Phát Triển Thần học. Hai khóa đã hoàn tất,một khóa đang huấn luyện. Hội Thánh đã tổ chức ba buổi Dạ tiệc Truyền giảng tại nhà Hàng và Hàng năm vẫn tiếp tục tổ chức tại Hội Thánh những buổi Truyền Giảng.
      Tháng 6 năm 2006, Chúa đưa Mục sư Huỳnh Văn Linh và gia đình đến để tiếp nối công việc gây dựng Hội Thánh và mở mang cộng đồng đức tin tại thành phố Austin. Sau 8 năm vay tiền Ngân hàng, năm 2008, Hội Thánh đã trả dứt nợ cơ sở. Con dân Chúa tiến hành lập Quỹ Cơ Sở Mới  và hướng về tương lai. các Ban Ngành được cũng cố và sinh hoạt hàng tháng như Ban Nam Giới, Phụ Nữ, Thanh Niên, Mục vụ Gia đình Trẻ và Mục vụ Trường Chúa Nhật. Hiện nay có 9 lớp Trường Chúa Nhật và một lớp Niềm Tin Căn Bản với 65 học viên. Bà Truyền Đạo Trương Ân Huệ được mời làm cố vấn cho mục vụ học và dạy đạo Chúa từ năm 2009 cho đến nay. Con dân Chúa nổ lực thăm viếng, chứng đạo, truyền giảng và Chúa đã làm cho Hội Thánh Chúa được tăng trưởng. Hiện nay, số tham dự thờ phượng Chúa thường xuyên là 95 người gồm Nam Phụ Lão Ấu.Tổng số Tín hữu hiện nay là 140 người. Năm 2008, Hôi Thánh bắt đầu dâng yễm trợ cho quỹ Truyên Giáo Thế Giới và quỹ Tương Trợ các Mục sư Giáo sĩ hưu trí.
    Nhìn đến Tương lai, xin quý vị cầu thay để Hội Thánh Austin sớm có thêm người phục vụ cho giới trẻ  sinh ra tại Hoa Kỳ và sớm đủ tài chánh để xây dựng Cơ Sở Mới rộng rãi hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của Hội Thánh trong một thành phố đang phát triển về dân số..
                   Muốn Thật Hết Lòng.