MỪNG CHÚA GIÁNG SINH-DECEMBER 24, 2014

Mừng Chúa Giáng Sinh- 2014 Christmas Celebration
Chủ Đề:   Đừng Sợ Chi – Fear Not  
Thứ Tư 24  tháng 12 năm 2014- 6 giờ 30 tối
 
 
“Đừng sợ chi, vì này, ta báo cho các ngươi một tin mừng
Ấy là s vui mừng lớn cho muôn dân (Luca 2:10).”
 
KHAI L- OPENING
 
Nhạc Giáng Sinh- Prelude. . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Âm Nhạc
Hoan Nghênh- Welcome . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Huỳnh Linh 
‘Silent Night! Holy Night!’. . . . . . . . . Hội Thánh & Toàn Ban   
Cầu Nguyện- Invocation . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .. . .Mục Sư  
Tình Yêu Thiên Chúa”: . . . . . . . . . . . . . Ca Đoàn Hội Thánh
 
                                Đừng Sợ Chi – Fear Not
     
Ê-Sai 9: 2-7;  Luca 2:1-14. . . . . . . . . . . . . .. .  TĐ Trần Ngọc Hòa
‘Away in A Manger’ . . . . . . . . . . . . . . . . . Juniors and Children
Thơ Ca Giáng Sinh  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  TĐ Trương Ân- Huệ  
Ngôi Hai Giáng Trần” . . . . . . . . . . . . .Mai-Lan-Tina Nguyễn
Mary, Did You Know?”. . . . . . . . . . . . . . . . .English Ministry 
Bình An Cho Loài Nguời”  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .Nữ Ban
‘Đừng Sợ Chi-  Meditation. . . . . . . . . . . . Mục Sư Linh Huỳnh
Chúa Giáng Thế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .Lan Vy 
Nhận Bình An Chúa Ha - Response . . .   Mục Sư Linh Huỳnh
 
 
 Lời Giới Thiệu:   Hồng Phạm -   Phan  Thái ( Nga ) 
Ban Tiếp Tân:        Ban Chấp Hành Nam Giới & Phụ Nữ  
Ban Trật Tự:          Ban Nam Giới và Quý Ông  
 
 TT L- CONCLUSION
 
Tiếng Hát Thiên Binh”  . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Tráng Niên
Lời Cảm Tạ- Words of Thanks. . . . .  . Tim Huỳnh Thư Ký HT                              
Điu Thn Ca ’ . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .Ca Đoàn
 ‘We Wish You A Merry Christmas” . . . . . Hội Chúng đứng
Cầu Nguyện Kết Thúc- Benediction. . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư
Nhạc Giáng Sinh –Postlude .  . . . . . . . . . . . . . . . Ban Âm Nhạc
Tiệc Trà- Refreshments.  . . . . . . . . . . . . . . . . .Kính Mời Tất Cả
                                                                           You Are Invited
   
*************
Cầu Xin Chúa Bình An ban bình an Thiên Thượng  trên Qúy Vị và  Gia Đình trong Mùa Giáng Sinh và Năm Mới 2015.
 
We wish you a Merry Christmas and a Peaceful New Year.
                                                   Hội Thánh Tin Lành Austin, Texas