MARCH 22, 2020

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

ChàoMừng–Welcome&Thông Báo – MSNC-QQN HòaTrần

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên91: 1-4

Call To Worship:Psalms 91: 1-4

 

TC # 273Chúa Che GiấuTôi – TC # 277DòngBìnhTịnh

TC # 388ĐưaVềChúa

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation...............................MSNC-QQN HòaTrần

ĐọcKinhThánh:Mác 4: 35- 41……...….....….........................A. PhụcPhạm

Scripture Reading: ……………………………………………..Mark4: 35-41

SứĐiệp:“BÌNH AN GIỮA GIÔNG TỐ.”………........MS. Phan VĩnhPhúc

Message:Peace In The Trouble Time”.........................Pastor Phuc V Phan

Tôn Vinh ChúaTC#276 “CHÚA SẼ LO TOAN”………….Ban ThờPhượng

DângHiến – Offering:TC # 221DÂNG CHÚA THỦY CHUNG.HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:“ĐoạnNgàipháncùngmônđồrằng: Sao cácngươisợ? Chưacóđức tin sao?.”                                                            

                        (Mác 4: 40)

              *HướngDẫn CT – MC:PhụcPhạm

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng – Tài Lê

*HátDẫn:PhụcPhạm- HồngNguyễn- Lan Anh

*PhụTráchÂm Thanh: Ô Du Nguyễn

*PhụTrách Livestream:A. NguyênTrương

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

Trênđâylà Link xem livestream CTTP củaHộiThánh Austin. Xin quí con cáiChúachúng ta vàoxemđểcùngnhauthờphượngChúa. Muốnthậthếtlòng.

 

*KhikhôngliênlạcđượcvớiMSNCHòaTrần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông:TuấnNguyễn (512) 517- 3871

Ms. Tracy Truong: (512) 775-2394