NOVEMBER 03, 2019

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

ChàoMừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên66:1-4

Call To Worship:Psalms66:1-4

 

TC #445 “Love Was When” (Yêu Là Khi)

TC #138“He Has Made Me Glad”(Chúa Đem An Vui Cho Tôi)

TC #38“Thank You Lord”(Cám Ơn Ngài)

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

KinhThánh Đối Đáp:Thi Thiên 66:8-17......................................Jennie T. Le

Scripture Reading:....................................................................Psalms66:8-17

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi – Pray for Children....CôTrang Nguyễn

Bầu Cử Chấp Sự Hội Thánh, Nhiệm Kỳ 2020-2021.........................Hội Thánh

TiệcThánh – Communion Service,TC 370..........Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

SứĐiệp:“Tôn Cao Và Cảm Tạ........................Mục SưNC. Trần Ngọc Hòa

Message:“Praising And Thanksgiving............................Pastor Hoa N. Tran“Bless The Lord” (10,000 Reasons – Ngàn Lời Chúa Tán).....English Ministry

DângHiến – Offering:TC#195“Count Your Blessings”.................Hội Chúng

Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:“HỡihếtthảyngườikínhsợĐứcChúaTrời, hãyđếnnghe, ThìtôisẽthuậtđiềuNgàiđãlàmcholinhhồntôi.” (ThiThiên 66:16)

 

 

 

                    *HướngDẫn CT – MC:Jennie Thuy Le

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers: Gabriel DeLeon & Vy Pham

*Ban DângHiến – Offering:Frank Le & Alina Nguyen

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&Cô Trang Nguyễn

*Ban Tiệc Thánh:CTVMV. Quang Lê– Tim Huynh – Henry Phùng

Thai Binh Huynh – Duc Nguyen – Lê VănHoàng