NOVEMBER 28, 2019

LỄ TẠ ƠN – THANKSGIVING WORSHIP

*********

 

Chào Mừng - Welcome......................Mục Sư NC. Quyền Quản Nhiệm    

TC 459 “Lời Tạ Ơn - Give Thanks.........................................Hội Chúng       

Thi Thiên - Psalm 103:1-5.....................................................Hội Chúng

Cầu Nguyện Khai Lễ - Invocation..............................................Mục Sư        

TC 8 “Tôn Vinh Ba Ngôi”.........................................Ca Đoàn Hội Thánh

Lời Tạ Ơn Chúa - Words of Thanks....................................Hội Chúng

Lời Tạ Ơn & Múa Hát......................................................Ban Thiếu Nhi

Thơ Cảm Tạ Chúa....................................................Bà Nga (Phan Thái)   

Đơn Ca - TC 307 “Đấng Nắm Giữ Tương Lai”.................Ô. Lê Văn Quá

“Worthy is the Lamb”..................................................English Ministry

Lời Thơ Tạ Ơn................................................................Ô. Tô Đình Đài

TC 475 Thi Thiên 86” - Hear O Lord-Psalm 86..........Nhóm Chiên Con

Lời Tạ Ơn Chúa - Words of Thanks...................................Hội Chúng

Dâng Hiến  TC 332 Có Gì Dâng Chúa.................................Hội Chúng 

Words of Thanks.................................................Thursday Bible Study

Song Ca “Đấng Tiếp Trợ - Thi Thiên 121”...........Quang Lê & Hoàng Lê

Suy Gẫm Mùa Tạ Ơn......................................MSNC. Trần Ngọc Hòa

“Lời Tạ Ơn Chúa”.............................................Lớp Thần Học Mở Rộng

TC 5 “Nguồn Ơn Phước”.......................................................Hội Chúng     

Cầu Nguyện Chung - TC 3 “Tôn Vinh Chân Thần”.......Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước..........................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc: Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải

mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?

                                                                                      (Lu-ca 17:17)

 

                           Image result for thanksgiving the lord

 

 

Hướng Dn Chương Trình: CTVMV. Lê Văn Quang             

Âm Nhạc Music:  Thiên Tài Lê – Nguyễn Tuấn – Lê Hoàng – Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Tim Huynh  &  Ô. Henry Phùng

Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Heather Williams  &  Bà Nga Nguyễn