OCTOBER 08, 2023

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên93:3-5

Call To Worship:Psalms: 93:3-5

 

TC#298“Chúa Hiểu Tâm Trạng”–TC#309“Trên Đồi Hoàng Hôn”

                                    TC#445 “Yêu Là Khi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………..MSQNTrần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Giăng 15: 1-2……………………………...A. Lê Từ Quốc Huy

Scriptures Reading:……………………………………………...John 15: 1-2

CầuNguyện Cho Thiếu Nhi………………………………Cô Jennie Thúy Lê

SứĐiệp “Nối Kết Với Chúa”………………………....MS. Phạm Thanh Bình

Message: “Connecting WithGod”……………….…...…..Rev Binh Th Pham

Tôn Vinh Chúa:TC#438“Trở Về”…………..………..…….Ban Thờ Phượng

DângHiến – Offering:TC#215 “Cung HiếnCuộcĐời”……….....HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………...HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………….MSQN. Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không   kết quả thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.

(Giăng 15: 1-2)

*Hướng Dẫn/ MC:A Lê Từ Quốc Huy*Dâng Hiến/ Offering:A Huy Nguyễn – A Hòa Lý.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Bảo Anh- Uyên Đoàn-

 Eric Ly- Vy Phạm.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Huy Nguyễn (512) 294-1159

Chấp Sự:Heather Williams (512) 691- 3876