OCTOBER 11, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên67:1-5

Call To Worship:Psalms67: 1-5

 

TC # 356QuâyQuầnBênChúa- TC#357 “Bài Ca HiệpNhất”

TC# 361 “ÂmNhạcKinhThánh”

 

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation................................MSNC TrầnNgọcHòa

KinhThánh:I Phi-e-rơ 4: 1-6…….………….………………ÔngTim Huỳnh

Scripture Reading: …………………………….....……………...I Peter 4: 1-6

SứĐiệp:Thái Độ Sống Trong Ngày Sau Rốt”…….MụcSư Phan VĩnhPhúc

Message:“The Living Attitude In The Last Day………......Rev Phuc V Phan

Tôn Vinh Chúa: TC#393 “MongLàmNguồnPhước”…………..Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC # 221DângChúaThủy Chung..…......HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Vậy, vìĐấng Christ đãchịukhổtrongxácthịt, thìanhemcũngcũngphảilấy ý đólàmgiáptrụ, vìngườinàođãchịukhổtrongxácthịt, thìđãdứtkhỏitộilỗi.”                                            (I Phi-e-rơ 4:1)   

*HướngDẫn CT – MC:Ông Tim Huỳnh*DângHiến: ----Online--------         *Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

                        Ông: Du Nguyễn (512) 626-6830

                     Mrs. Tina Nguyễn: (512) 296-3276