OCTOBER 22, 2023

 

 

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo –MSQN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên65:1-4

Call To Worship:Psalms: 65:1-4

 

TC#166“Trong Tay Chúa”–TC#176“Một NgàyTươi Mới”

                                    TC#445 “YêuLà Khi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MSQNTrần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Mác 12: 13-17……………………………...…Bà Trinh Nguyễn

Scriptures Reading:……………………………………………Mark 12: 13-17

Cầu Nguyện Cho Thiếu Nhi………………………………Cô Jennie Thúy Lê

Sứ Điệp “HãyTrả Lại Cho Đức Chúa Trời”………….MS. Samuel ÔngHiền

Message: “Give To God The Things Are God’s”………Rev. SamuelO. Hien

Tôn Vinh Chúa:BTC“Giê-xu MuônĐời”…………….......................Đơn Ca

DângHiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”……………………...HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction…………….MSQN. Trần Ngọc Hòa

 

*Câu Gốc:Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Vật chi của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài.

(Mác 12: 17)

*Hướng Dẫn/ MC:Bà Trinh Nguyễn.*Dâng Hiến/ Offering:Chị Hồng Nguyễn (Phục Phạm)-Chị Tina Phùng.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Bảo Anh- Uyên Đoàn-

 Eric Ly- Vy Phạm.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Huy Nguyễn (512) 294-1159

Chấp Sự:Heather Williams (512) 691- 3876