SEPTEMBER 20, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSNC Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên117:1-2

Call To Worship:Psalms117: 1-2

 

TC # 173Chiên Của Chúa- TC#177 “GặpThiết Hữu”

TC# 185 “Hồng Ân Cứu Chuộc”

 

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation................................MSNC TrầnNgọcHòa

KinhThánh:I Phi-e-rơ 4: 7………….……………………..…ÔngPhụcPhạm

Scripture Reading: …………………………….....……..................1 Peter 4: 7

SứĐiệp:TrôngChúaTrởLại: ThứcCanh&CầuNguyện”MSPhúc Phan

Message:“Waiting For Christ Return: Watching & PrayingRevPhucPhan

Tôn Vinh Chúa: TC#503 “LờiChúa”…..…………………………..…Đơn Ca

DângHiến – Offering:TC # 221DângChúaThủy Chung.…......HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Sựcuốicùngcủamuônvậtđãgần; vậyhãykhônngoantỉnhthứcmàcầunguyện”(I Phi-e-rơ 4: 7)          

 

*HướngDẫn CT – MC:ÔngPhụcPhạm*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            Anh: ĐứcNguyễn (512) 762-1549

                                    Miss. Tracy Trương (512) 775-2394