Suy Gẫm _ MSQN Huỳn Văn Linh

Suy Gẫm:
       “Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.”
                                                                                           ( Lu-ca 2: 19 )   

Tags: