Thờ Phượng

AUGUST 17,2014

 Sứ Điệp :
              HÃY Ở PHÍA SAU CỦA SỨ MẠNG
                                                                  TĐ TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 10,2014

Sứ Điệp:
               KHI NÀO LÀ GIỜ THUẬN TIỆN ?
                                                               MS HUỲNH VĂN LINH

 

AUGUST 03,2014

SỨ ĐIỆP:
              GẠCH NỐI CỦA CHÚA
                                                  MS HUỲNH VĂN LINH

Pages