Thờ Phượng

JULY 19, 2015

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT LẦN THỨ 40
               “ JESUS : THE SUFFICIENT LORD ”.
                              MSQN HUỲNH VĂN LINH & TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

July 12. 2015

Tường Trình Sinh Hoạt Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 40
                       “Sống Trong Ân Điển và Lẽ Thật"
                                        TĐPT TRẦN NGỌC HÒA & MSQN HUỲNH VĂN LINH

                                           

JULY 05, 2015

SỨ ĐIỆP :
                  " HIỆP MỘT TRONG CHÚA "
                                                                TĐ. TRƯƠNG ÂN HUỆ

JUNE 28, 2015

SỨ ĐIỆP :
                SỐNG NHƯ CHÚA MONG ĐỢI
                                                                  TĐ PT TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 21, 2015

SỨ ĐIỆP:
            " NGƯỜI NAM LINH ĐỘNG "
                                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

Pages