Thờ Phượng

APRIL 12, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " MỤC ĐÍCH CỦA NĂNG QUYỀN "
                                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 05, 2015

SỨ ĐIỆP :
           "  VỚI QUYỀN NĂNG CHÚA PHỤC SINH "
                                                                MS HUỲNH VĂN LINH

MARCH 29, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " CHO CHÚA GIÊ-XU "
                                              MS HUỲNH VĂN LINH

MARCH 22, 2015

SỨ ĐIỆP :
                " THEO TRONG ÂN SỦNG "
                                                       TĐ TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 15, 2015

SỨ ĐIỆP :
                " KHÔNG BAO GIỜ MỘT MÌNH "
                                                     MS NGUYỄN HOÀI NHƠN

Pages