Thờ Phượng

JUNE 14, 2015

SỨ ĐIỆP:
           " THEO MẪU CHÚA BAN "
                                                TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 06, 2015

SỨ ĐIỆP :
            " TẦM MỨC CHÚA MONG ĐỢI "
                                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 31, 2015

SỨ ĐIỆP :
             " LỜI CHÚA & THỜI CUỐI "
                                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 23, 2015 ( TRẠI GIA ĐÌNH HỘI THÁNH TEXAS 2015 )

SỨ ĐIỆP:
        " ĐƯỜNG LỐI CHÚA TRỌN VẸN "
                                                  MS HỒ CƠ NGHIỆP
        " BIẾT CHÚA THÀNH TÍN "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN
        " BIẾT CHÚA SIÊU VIỆT "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN
        " BIẾT ĐI THEO CHÚA CÁCH XỨNG ĐÁNG "
                                                  MS HỒ THẾ NHÂN

MAY 17, 2015

SỨ ĐIỆP:
               " LỜI CHÚA & TRÁCH NHIỆM "
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

Pages