Thờ Phượng

JANUARY 25, 2015

SỨ ĐIỆP :
                 " ĐỂ ĐỨC TIN VỮNG VÀNG "
                                                               MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 18, 2015

SỨ ĐIỆP:
               " ĐỂ GIÚP ĐOÀN DÂN "
                                                        MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 11, 2015

SỨ ĐIỆP:
                " DỜI NÚI TỪ ĐỈNH NÚI "
                                                        TĐ TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 4, 2015

SỨ ĐIỆP :
            " BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC CHỨC VỤ "
                                                                    MS HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 28, 2014

SỨ ĐIỆP :
              " BÌNH AN THEO Ý THIÊN THƯỢNG "
                                                                   TĐ TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages