Thờ Phượng

MAY 10, 2015 ( MOTHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP:
               " GIA TÀI CỦA MẸ "
                                             TĐ TRƯƠNG ÂN HUỆ

MAY 03, 2015

SỨ ĐIỆP :
              "  LỜI AN LÀNH "
                                  MS GHT LÊ VỈNH THẠCH 

APRIL 26, 2015

SỨ ĐIỆP : 
                " THÁNH LINH & KÍNH SỢ "
                                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

        
 

APRIL 19, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " MỘT BIẾN ĐỔI KHÁC THƯỜNG "
                                                       TĐPT TRẦN NGỌC HÒA   

APRIL 12, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " MỤC ĐÍCH CỦA NĂNG QUYỀN "
                                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages