Thờ Phượng

MARCH 01, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " HUY ĐỘNG HỘI-THÁNH TRUYỀN GIÁO "
                                                   MS Giáo Sĩ  PHẠM XUÂN NGHĨA

 

FEBRUARY 22, 2015

SỨ ĐIỆP :
                 " MỚI HƠN MỖI NGÀY "
                                                      MS HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 15, 2015

SỨ ĐIỆP :
            " FROM DOING TO BEING "
                                                     MS NGUYỄN NHÂN TÂM

 

FEBRUARY 8, 2015

SỨ ĐIỆP :
               " TINH THẦN CẦU NGUYỆN "
                                                     MSNC NGUYỄN THANH BẠCH

FEBRUARY 1, 2015

SỨ ĐIỆP :
             " TƯƠNG GIAO TRONG ÁNH SÁNG "
                                                                        MS HUỲNH VĂN LINH

Pages