Thờ Phượng

DECEMBER 29, 2019

SỨ ĐIỆP:
           ' NGÔI LỜI , ĐẦY ÂN ĐIỂN & CHÂN LÝ "
                                                      MS BÙI TRUNG NGÔN

DECEMBER 24, 2019 ( Giáng Sinh 2019 )

SỨ ĐIỆP:
         " CON TRẺ NÀY LÀ AI ? "
                                       MSNC TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 22, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " GIÁNG SINH TRONG MẮT GIÔ- SÉP "
                                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 15, 2019

SỨ ĐIỆP:
         " KỲ DIỆU "
                       MS HUỲNH VĂN LINH

 

DECEMBER 08, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " ĐẦY ƠN VÀ LẼ THẬT "
                                          MS PHAN VĨNH PHÚC

Pages