Thờ Phượng

May 07,2017

SỨ ĐIỆP :
              " THỰC HÀNH VÀ TIẾN TỚI "
                                                         MSQN  HUỲNH VĂN LINH

APRIL 30, 2017

SỨ ĐIỆP : 
                " ĐỨNG VỮNG VÀNG "
                                                   MS NGUYỄN HOÀI NHƠN

APRIL 23, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " THEO CHÚA PHỤC SINH "
                                                   TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 16, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " MẦU NHIỆM CỦA PHỤC SINH "
                                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 09, 2017

SỨ ĐIỆP:
         " HƠN VINH HOA PHÀM TRẦN "
                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages