Thờ Phượng

AUGUST 05, 2018

SỨ ĐIỆP:
           " MỐI TƯƠNG GIAO DIỆU KỲ "
                                           TĐPT. TRẦN NGỌC HÒA

JULY 29, 2018

SỨ ĐIỆP:
           " CHUYỂN PHƯỚC HẠNH "
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 22, 2018

SỨ ĐIỆP:
          " HƯƠNG THƠM CHỨC VỤ "
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 15,2018

SỨ ĐIỆP:
          " NẾP SỐNG TRONG GIAO ƯỚC CHÚA 2 "
                                                        MSQN  HUỲNH VĂN LINH

                                     

 

JULY 8,2018

SỨ ĐIỆP:
       " NẾP SỐNG TRONG GIAO ƯỚC CHÚA"
                                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH
                                                   

Pages