Thờ Phượng

OCTOBER 01, 2017

SỨ ĐIỆP :
           " CHÚA LÀM CHO CHÚNG TA "
                                                     MSQN  HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 24, 2017

SỨ ĐIỆP:
              " SUY NGHĨ CỦA NƯỚC TRỜI "
                                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 17, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " KHÔN NGOAN & CHÂN THẬT "
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 10, 2017

SỨ ĐIỆP :
            " HẠT GIỐNG SỐNG "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 03, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " ĐỂ NƯỚC TRỜI PHÁT TRIỂN "
                                                    TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

Pages