Thờ Phượng

JULY 02, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " BÁP TÊM VÀ CÁM DỖ " ( DVD )
                                          MS NGUYỄN THỈ

JUNE 25, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " LÀM VIỆC TỐT CHO CHÚA "
                                                   MS HỒ NGUYÊN KHA

JUNE 18, 2017 ( FATHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP :
           " NGƯỜI NAM SINH ĐỘNG "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

JUNE 11, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " BẠN ĐỒNG SỰ NƯỚC TRỜI "
                                                          TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 04, 2017

SỨ ĐIỆP :
               " NỀN TẢNG "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages