Thờ Phượng

MAY 06, 2018

SỨ ĐIỆP:
           " ƠN NGÀI KHÔNG KỂ XIẾT "
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

APRIL 29, 2018

SỨ ĐIỆP:
               " PHỤC VỤ VỚI SỨC PHỤC SINH"
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 22, 2018

SỨ ĐIỆP:
           " VINH HIỂN ĐỂ KIÊN TRÌ "
                                             TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 15, 2018

SỨ ĐIỆP:
             " TRƯỚC ĐỨC TIN "
                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 08, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " PHƯỚC HẠNH MÙA PHỤC SINH "
                                                          MSQN  HUỲNH VĂN LINH

Pages