Thờ Phượng

MARCH 08, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " ĐỂ THỎA KHÁT KHAO "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 01, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " ĐI TRONG HIỆN DIỆN CHÚA "
                                        MSNC TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 23, 2020

SỨ ĐIỆP :
          " TẤM GƯƠNG TRUNG THÀNH "
                                            MS BÙI TRUNG NGÔN

FEBRUARY 16, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " YÊU THƯƠNG CHỜ ĐỢi "
                                             MS HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 09, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " SỐNG MỚI TRONG CHÚA "
                                        MSNC TRẦN NGỌC HÒA

                          

Pages