Thờ Phượng

AUGUST 04. 2019

SỨ ĐIỆP:
            " CHÚA THÁNH LINH ! NGÀI LÀ AI ? "
                                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 28, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " YÊU TRONG LẼ THẬT "
                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 21, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " TRONG CHÚA - DƯ TRÀN "
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 14, 2019

CHỦ ĐỀ HỘI ĐỒNG:
                           " HÃY CỨ Ở TRONG TA "
                                                        ĐẠI BIỂU HỘI THÁNH

JULY 07, 2019

SỨ ĐIỆP:
              " PHƯỚC CHO NGƯỜI NÀO "
                                         MS NGUYỄN THANH BỬU

 

Pages