Thờ Phượng

SEPTEMBER 10, 2017

SỨ ĐIỆP :
            " HẠT GIỐNG SỐNG "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 03, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " ĐỂ NƯỚC TRỜI PHÁT TRIỂN "
                                                    TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 27, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " HIỆN TẠI HAY TƯƠNG LAI "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 20, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " NHƯ CON ĐẤNG RẤT CAO "
                                             TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 13, 2017

SỨ ĐIỆP:
        " ĐƯỢC SINH TỪ TRÊN "
                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages