Thờ Phượng

AUGUST 13, 2017

SỨ ĐIỆP:
        " ĐƯỢC SINH TỪ TRÊN "
                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 06, 2017

SỨ ĐIỆP:
          " NƯỚC TRỜI TRONG TÔI "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 30, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " ƠN PHỤC VỤ "
                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 23, 2017

SỨ ĐIỆP:
              " ÂN LÀM TƯƠI MỚI "
                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

JULY 16, 2017

SỨ ĐIỆP :
                " LINH ÂN NĂNG LỰC "
                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages