Thờ Phượng

APRIL 10, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " TIẾNG KÊU HUYỀN NHIỆM "
                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " VUA VINH HIỂN ĐẾN TRONG KHIÊM HẠ "
                                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 29, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " ĐỪNG SỢ NHƯNG TIN CẬY "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 22, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " BÌNH AN GIỮA GIÔNG TỐ "
                                                 MS PHAN VỈNH PHÚC

MARCH 15, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " ĐIỀU CHÚA NGẠC NHIÊN "
                                          MS HUỲNH VĂN LINH

Pages