Thờ Phượng

MAY 20, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " TẬN DỤNG CHO CHÚA & HỘI THÁNH "
                                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

MAY 13, 2018

SỨ ĐIỆP:
         " NA-Ô-MI : NGƯỜI MẸ "
                                          BÀ PHẠM THANH BÌNH

MAY 06, 2018

SỨ ĐIỆP:
           " ƠN NGÀI KHÔNG KỂ XIẾT "
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

APRIL 29, 2018

SỨ ĐIỆP:
               " PHỤC VỤ VỚI SỨC PHỤC SINH"
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 22, 2018

SỨ ĐIỆP:
           " VINH HIỂN ĐỂ KIÊN TRÌ "
                                             TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

Pages