Thờ Phượng

OCTOBER 13, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " CHỈ MỘT LỜI GIỚI THIỆU "
                                               MS NGUYỄN THÀNH AN

OCTOBER 6, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " TIN VUI KHÔNG HỔ THẸN "
                                              MSNC TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 29, 2019

SỨ ĐIỆP:
              " SINH RA ĐỂ CHẠY "
                                            MS NGUYỄN NHÂN TÂM

SEPTEMBER 22, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " GIẤU LỜI CHÚA TRONG LÒNG "
                                                      MS PHAN VĨNH PHÚC

 

SEPTEMBER 15, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " NIỀM VUI SỐNG LẠI "
                                           MS HUỲNH VĂN LINH

Pages