Thờ Phượng

MAY 10, 2020 ( MOTHER'S DAY)

SỨ ĐIỆP:
         " LÒNG MẸ "
                           BÀ MS HUỲNH VĂN LINH

MAY 03, 2020

SỨ ĐIỆP:
         " MỘT ĐIỀU ĐỂ TIM KIẾM "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 26, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " TRÔNG CẬY SỐNG "
                                 MSNC TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 19, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " SỐNG THẬT- SỐNG MỚI "
                                       MS HUỲNH VĂN LINH

APRIL 12, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " JESUS ĐẤNG SỐNG ĐỜI ĐỜI "
                                              MSNC TRẦN NGỌC HÒA
  

Pages