Thờ Phượng

NOVEMBER 12, 2017

SỨ ĐIỆP:
                " ĐẾN KHI HOÀN NGHIỆM "
                                                  MSQN  HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 05, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " CUỘC ĐỜI HIỆP NHÂT "
                                          MSQN  HUỲNH VĂN LINH

          

                             

 

OCTOBER 29, 2017

SỨ  ĐIỆP:
               " ĐỂ NƯỚC TRỜI HOÀN NGHIỆM "
                                                          TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

              

                                          

 

OCTOBER 22, 2017

SỨ ĐIỆP :
            " HY VỌNG CHO TƯƠNG LAI "
                                                   MS NGUYỄN NHÂN TÂM

OCTOBER 15, 2017

SỨ ĐIỆP :
          "  CAO TRỌNG NHẤT "
                                         MSQN  HUỲNH VĂN LINH

 

Pages