Thờ Phượng

JUNE 04, 2017

SỨ ĐIỆP :
               " NỀN TẢNG "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

May 28, 2017 ( TRẠI GIA ĐÌNH)

SỨ ĐIỆP :
           (7:00 AM) : BỀN ĐỖ TRONG CHÚA_ MS NGUYỄN PHÚC TẦN.
           (9:30 AM) : SỰ BỀN ĐỖ CỦA CÁC TỔ PHỤ_ MS HỒ HIẾU HẠ
           (7:30 PM) : SỰ BỀN ĐỖ CỦA CHÚNG TA_ MS HỒ HIẾU HẠ

May 27, 2017 ( TRẠI GIA ĐÌNH)

SỨ ĐIỆP :
               (10:00 AM):  BỀN ĐỔ CHỐNG CỰ TỘI LỖI _ THẦY CHẾ HUY VŨ
               ( 2:00 PM):  SỰ BỀN ĐỖ CỦA CẦU NGUYỆN_ MS HỒ HIẾU HẠ
               (7:00 PM):   SỰ BỀN ĐỖ CỦA CÁC TIÊN TRI_ MS HỒ HIẾU HẠ

May 21, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " NĂNG LỰC ĐỂ THỎA LÒNG "
                                                          TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

 

May 14, 2017

SỨ ĐIỆP :
            " MỘT KÊU GỌI CAO QUÝ "
                                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages