Thờ Phượng

JANUARY 28, 2018

SỨ ĐIỆP:
             " ĐỨC TIN & TƯƠNG LAI "
                                              TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 21, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " QUAN TRỌNG = THE MOST IMPORTANT "
                                                                   MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 13, 2018

SỨ ĐIỆP:
               " ĐỨC TIN SỐNG "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 07, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " BƯỚC ĐI BỞI ĐỨC TIN "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 31,2017

SỨ ĐIỆP:
         " GIỮ GIÁNG SINH ĐẾN HỒI LAI "
                                                  TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

Pages