Thờ Phượng

JUNE 30, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " TẤM LÒNG PHỤC VỤ "
                                        MS NGUYỄN NHÂN TÂM

JUNE 23, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " ĐỨC TIN VÀ SỰ SỐNG"
                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

JUNE 16, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " DI SẢN CỦA NGƯỜI CHA "
                                                 TĐ LÊ HOÀNG THỌ

JUNE 09, 2019

SỨ ĐIỆP:
               " ĐỨC TIN TÌM KIẾM"
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

JUNE 02, 2019

SỨ ĐIỆP:
               " THỰC HÀNH "
                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages