Thờ Phượng

FEBRUARY 02, 2020

SỨ ĐIỆP:
              " ĐỂ ĐẾN GẦN CHÚA "
                                          MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 26, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " NƯƠNG NÁU VỮNG AN "
                                         MS PHAN VĨNH PHÚC

JANUARY 19, 2020

SỨ ĐIỆP:
              " NÊN MỚI TINH "
                              MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 12, 2020

SỨ ĐIỆP:
             " MỘT CHỖ ĐỨNG VINH DỰ "
                                               MS NC TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 05, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " THÚC ĐẨY BỞI ÂN SỦNG "
                                            MSNC TRẦN NGỌC HÒA

Pages