Thờ Phượng

OCTOBER 26, 2014

 Sứ Điệp:
             " THÁCH THỨC TRONG PHỤC VỤ "
                                                        MSNC NGUYỄN THANH BẠCH

OCTOBER 19, 2014

 Sứ Điệp :
                " NGUỒN SỨC QUAN TÂM "
                                                            TĐ TRẦN NGỌC HÒA

 

OCTOBER 12, 2014

Sứ Điệp:
            " MỘT ĐỔI THAY CHẤN ĐỘNG "
                                                       MS NGUYỄN NHÂN TÂM

 

OCTOBER 5, 2014

 Sứ Điệp:
              " GƯƠNG MẪU QUAN TÂM "
                                                          MS HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 28, 2014

 Sứ Điệp :
                " TRÍ VÀ LỰC "
                                      MS HUỲNH VĂN LINH

Pages