Thờ Phượng

SEPTEMBER 7, 2014

Sứ Điệp :
                " NÊ-PHI-LIM HAY NÔ_Ê ? "   
                                                         MS PHAN PHỤNG HƯNG

 

 

AUGUST 31, 2014

 Sứ Điệp :
               GẶT NƠI CHA SẮM SẲN
                                                  TĐ TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 24,2014

 Sứ Điệp :
              CƠ ĐỐC NHÂN TRƯỞNG THÀNH 
                                                                TĐ TRƯƠNG ÂN HUỆ

 

AUGUST 17,2014

 Sứ Điệp :
              HÃY Ở PHÍA SAU CỦA SỨ MẠNG
                                                                  TĐ TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 10,2014

Sứ Điệp:
               KHI NÀO LÀ GIỜ THUẬN TIỆN ?
                                                               MS HUỲNH VĂN LINH

 

Pages