Thờ Phượng

NOVEMBER 27, 2014

Sứ Điệp:
             " ƠN BAN NGÀN ĐỜI "
                                                 MS HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 23, 2014

Sứ Điệp:
            " KÈM VỚI TẠ ƠN "
                                       MS HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 16, 2014

 Sứ Điệp:
             " TÌNH YÊU PHƯỚC HẠNH "
                                                  MS HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 09, 2014

 Sứ Điệp :
                 " QUYẾT TÂM PHƯỚC HẠNH "
                                                                    MS HUỲNH VĂN LINH

 

NOVEMBER 02, 2014

 Sứ Điệp:
             " ĐỒN LŨY CỦA MẠNG SỐNG "
                                                           MS HUỲNH VĂN LINH

Pages