Thờ Phượng

OCTOBER 29, 2017

SỨ  ĐIỆP:
               " ĐỂ NƯỚC TRỜI HOÀN NGHIỆM "
                                                          TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

              

                                          

 

OCTOBER 22, 2017

SỨ ĐIỆP :
            " HY VỌNG CHO TƯƠNG LAI "
                                                   MS NGUYỄN NHÂN TÂM

OCTOBER 15, 2017

SỨ ĐIỆP :
          "  CAO TRỌNG NHẤT "
                                         MSQN  HUỲNH VĂN LINH

 

OCTOBER 01, 2017

SỨ ĐIỆP :
           " CHÚA LÀM CHO CHÚNG TA "
                                                     MSQN  HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 24, 2017

SỨ ĐIỆP:
              " SUY NGHĨ CỦA NƯỚC TRỜI "
                                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages