Thờ Phượng

JUNE 14, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " NHƯ CON CHIÊN CHÚA "
                                           MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 07, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " THEO ƯU TIÊN CHÚA "
                                    MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MAY 31, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " NGUỒN AN ỦI "
                              MS PHAN VỈNH PHÚC

MAY 24, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " ĐỨC TIN TRONG KHỦNG HOẢNG "
                                                  MSNC TRẦN NGỌC HÒA

MAY 17, 2020

SỨ ĐIỆP:
            " YÊN TỈNH TRONG XÁO ĐỘNG "
                                             MS HUỲNH VĂN LINH

 

Pages