Thờ Phượng

DECEMBER 31,2017

SỨ ĐIỆP:
         " GIỮ GIÁNG SINH ĐẾN HỒI LAI "
                                                  TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 24,2017

SỨ ĐIỆP:
               " SUY GẪM "
                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 17,2017

SỨ ĐIỆP:
                " THĂM VIẾNG - ĐƯA ĐƯỜNG "
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 10,2017

SỨ ĐIỆP:
              " NHỜ ÁNH SÁNG SỐNG"
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 03,2017

SỨ ĐIỆP:
               " ĐƯỜNG ĐI LÊN "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages