Thờ Phượng

AUGUST 23, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " CHỚ SỢ CHI "
                              MS PHAN VĨNH PHÚC

AUGUST 16, 2020

SỨ ĐIỆP:
           " SỐNG ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG "
                                                MS HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 09, 2020

SỨ ĐIỆP:
          " KHI MỌI NỀN SỤP ĐỔ "
                                      MSNC TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 02, 2020

SỨ ĐIỆP:
              " KHIÊM NHU TRONG PHỤC VỤ "
                                     MSNC TRẦN NGỌC HÒA

JULY 26, 2020

SỨ ĐIỆP:
               " CON SỰ YÊN ỦI "
                                  MS PHAN VĨNH PHÚC

Pages