Thờ Phượng

DECEMBER 9. 2018

SỨ ĐIỆP:
         " ÁNH SÁNG THÁNH "
                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 2. 2018

SỨ ĐIỆP:
            " ĐẤNG VÔ TỘI GÁNH TỘI "
                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 25, 2018

SỨ ĐIỆP:
          " NẾP SỐNG - ƠN PHƯỚC "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 22, 2018 ( THANKSGIVING DAY )

SỨ ĐIỆP:
          " SUY GẨM MÙA TẠ ƠN "
                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 18, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " NGỢI KHEN TRONG THỬ THÁCH"
                                               TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

Pages