Thờ Phượng

DECEMBER 15, 2019

SỨ ĐIỆP:
         " KỲ DIỆU "
                       MS HUỲNH VĂN LINH

 

DECEMBER 08, 2019

SỨ ĐIỆP:
           " ĐẦY ƠN VÀ LẼ THẬT "
                                          MS PHAN VĨNH PHÚC

DECEMBER 01, 2019

SỨ ĐIỆP:
        " CHÂN DUNG ĐẤNG CỨU CHUỘC "
                                                   MSNC TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 28, 2019

SỨ ĐIỆP:
             " SUY GẪM MÙA TẠ ƠN "
                               
        MSNC TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 24, 2019

SỨ ĐIỆP:
             ' BIẾT CHÚA - BIẾT MÌNH "
                                            MS PHAN VĨNH PHÚC

Pages