AUGUST 20, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " NHƯ CON ĐẤNG RẤT CAO "
                                             TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 13, 2017

SỨ ĐIỆP:
        " ĐƯỢC SINH TỪ TRÊN "
                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 06, 2017

SỨ ĐIỆP:
          " NƯỚC TRỜI TRONG TÔI "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 30, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " ƠN PHỤC VỤ "
                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 23, 2017

SỨ ĐIỆP:
              " ÂN LÀM TƯƠI MỚI "
                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

JULY 16, 2017

SỨ ĐIỆP :
                " LINH ÂN NĂNG LỰC "
                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 09, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " ÂN SỦNG VÀ NĂNG QUYỀN CHÚA "
                                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 02, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " BÁP TÊM VÀ CÁM DỖ " ( DVD )
                                          MS NGUYỄN THỈ

JUNE 25, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " LÀM VIỆC TỐT CHO CHÚA "
                                                   MS HỒ NGUYÊN KHA

JUNE 18, 2017 ( FATHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP :
           " NGƯỜI NAM SINH ĐỘNG "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS