OCTOBER 09, 2016

SỨ ĐIỆP:
            " MỐI CHÂN TÌNH TRONG ĐẤNG CHRIST "
                                                            MS NGUYỄN VĂN NGHI

 

OCTOBER 02, 2016

SỨ ĐIỆP :
         " BIỆT RIÊNG CHO CHÚA "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 25, 2016

SỨ ĐIỆP:
              " TIN VUI ĐỂ CHIA SẺ "
                                          TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

SEPTEMBER 18, 2016

SỨ ĐIỆP:
         " NHƯ CHA ĐÃ SAI CON, THÌ ... "
                                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 11, 2016

SỨ ĐIỆP:
              " NGHE & BIẾN ĐỔI "
                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 04, 2016

SỨ ĐIỆP:
             " NHÌN KỸ CÁNH ĐỒNG "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 28, 2016

SỨ ĐIỆP :
             " THÁI ĐỘ ĐƯỢC THƯỞNG "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 21, 2016

SỨ ĐIỆP :
           " TRONG CHÚA & NHẬM LỜI "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 14, 2016

SỨ ĐIỆP :
            " NGÔI THI ÂN CHÚA ĐÁP "
                                              TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 07, 2016

SỨ ĐIỆP:
             " QUYỀN NĂNG CỦA CHRIST PHỤC SINH "
                                                        MS NGUYỄN NHÂN TÂM

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS