FEBRUARY 8, 2015

SỨ ĐIỆP :
               " TINH THẦN CẦU NGUYỆN "
                                                     MSNC NGUYỄN THANH BẠCH

FEBRUARY 1, 2015

SỨ ĐIỆP :
             " TƯƠNG GIAO TRONG ÁNH SÁNG "
                                                                        MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 25, 2015

SỨ ĐIỆP :
                 " ĐỂ ĐỨC TIN VỮNG VÀNG "
                                                               MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 18, 2015

SỨ ĐIỆP:
               " ĐỂ GIÚP ĐOÀN DÂN "
                                                        MS HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 11, 2015

SỨ ĐIỆP:
                " DỜI NÚI TỪ ĐỈNH NÚI "
                                                        TĐ TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 4, 2015

SỨ ĐIỆP :
            " BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC CHỨC VỤ "
                                                                    MS HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 28, 2014

SỨ ĐIỆP :
              " BÌNH AN THEO Ý THIÊN THƯỢNG "
                                                                   TĐ TRẦN NGỌC HÒA

 

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH-DECEMBER 24, 2014

SỨ ĐIỆP :
             " ĐỪNG SỢ CHI "
                                        MS HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 21, 2014

Sứ Điệp:
            " ĐẦY ƠN VÀ LẼ THẬT "
                                                   MS HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 14, 2014

Sứ Điệp:
             " VINH HIỂN - BÌNH AN "
                                                 MS HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS