JANUARY 07, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " BƯỚC ĐI BỞI ĐỨC TIN "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 31,2017

SỨ ĐIỆP:
         " GIỮ GIÁNG SINH ĐẾN HỒI LAI "
                                                  TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

DECEMBER 24,2017

SỨ ĐIỆP:
               " SUY GẪM "
                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 17,2017

SỨ ĐIỆP:
                " THĂM VIẾNG - ĐƯA ĐƯỜNG "
                                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 10,2017

SỨ ĐIỆP:
              " NHỜ ÁNH SÁNG SỐNG"
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

DECEMBER 03,2017

SỨ ĐIỆP:
               " ĐƯỜNG ĐI LÊN "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 26,2017

SỨ ĐIỆP:
                " ĐIỀU KIỆN CỦA NƯỚC TRỜI "
                                                        TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

NOVEMBER 19, 2017

SỨ ĐIỆP :
              " XÂY TRÊN VẦNG ĐÁ "
                                             MSQN  HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 12, 2017

SỨ ĐIỆP:
                " ĐẾN KHI HOÀN NGHIỆM "
                                                  MSQN  HUỲNH VĂN LINH

NOVEMBER 05, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " CUỘC ĐỜI HIỆP NHÂT "
                                          MSQN  HUỲNH VĂN LINH

          

                             

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS