JULY 16, 2017

SỨ ĐIỆP :
                " LINH ÂN NĂNG LỰC "
                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 09, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " ÂN SỦNG VÀ NĂNG QUYỀN CHÚA "
                                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 02, 2019

SỨ ĐIỆP:
            " BÁP TÊM VÀ CÁM DỖ " ( DVD )
                                          MS NGUYỄN THỈ

JUNE 25, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " LÀM VIỆC TỐT CHO CHÚA "
                                                   MS HỒ NGUYÊN KHA

JUNE 18, 2017 ( FATHER'S DAY )

SỨ ĐIỆP :
           " NGƯỜI NAM SINH ĐỘNG "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

JUNE 11, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " BẠN ĐỒNG SỰ NƯỚC TRỜI "
                                                          TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JUNE 04, 2017

SỨ ĐIỆP :
               " NỀN TẢNG "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

May 28, 2017 ( TRẠI GIA ĐÌNH)

SỨ ĐIỆP :
           (7:00 AM) : BỀN ĐỖ TRONG CHÚA_ MS NGUYỄN PHÚC TẦN.
           (9:30 AM) : SỰ BỀN ĐỖ CỦA CÁC TỔ PHỤ_ MS HỒ HIẾU HẠ
           (7:30 PM) : SỰ BỀN ĐỖ CỦA CHÚNG TA_ MS HỒ HIẾU HẠ

May 27, 2017 ( TRẠI GIA ĐÌNH)

SỨ ĐIỆP :
               (10:00 AM):  BỀN ĐỔ CHỐNG CỰ TỘI LỖI _ THẦY CHẾ HUY VŨ
               ( 2:00 PM):  SỰ BỀN ĐỖ CỦA CẦU NGUYỆN_ MS HỒ HIẾU HẠ
               (7:00 PM):   SỰ BỀN ĐỖ CỦA CÁC TIÊN TRI_ MS HỒ HIẾU HẠ

May 21, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " NĂNG LỰC ĐỂ THỎA LÒNG "
                                                          TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS