APRIL 02, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG GIẢI CỨU "
                                                               MS NGUYỄN NHÂN TÂM

MARCH 26, 2017

SỨ ĐIỆP :
           " KHI NGHE TIẾNG CHÚA "
                                                 TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 19, 2017

SỨ ĐIỆP :
            " CẢM THÔNG CỨU GIÚP "
                                                   MSQN HUỲNH VĂN LINH

MARCH 12, 2017

SỨ ĐIỆP:
               " SUY KỸ NƠI ĐẤNG TIN CẬY "
                                                          TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 05, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " ĐÁNG TIN CẬY "
                                        MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

FEBRUARY 26, 2017

SỨ ĐIỆP :
               " KHÔNG THỂ PHÂN CÁCH "
                                                      TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 19, 2017

SỨ ĐIỆP :
              " LÀM TRỌN LUẬT PHÁP "
                                                   MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 12, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " VỮNG CHẮC TRONG ĐẤNG YÊU THƯƠNG "
                                                             TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 05, 2017

SỨ ĐIỆP:
              " TÌNH YÊU & YÊN TỈNH "
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 29, 2017

SỨ ĐIỆP :
       " TÊN MỚI, TƯƠNG LAI MỚI "
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS