AUGUST 30, 2015

SỨ ĐIỆP :
              " VƯỢT KHÓ HAY BỎ CUỘC "
                                                   TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

 

AUGUST 23, 2015

SỨ ĐIỆP :
               " THỨC HAY NGỦ "
                                           MSQN  HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 16, 2015

SỨ ĐIỆP :
               " HÀNH TRÌNH CỦA ÂN SỦNG "
                                                         TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 09, 2015

SỨ ĐIỆP :
                 " TIÊU CHUẨN "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

AUGUST 02, 2015

SỨ ĐIỆP :
                " TIẾP CẬN "
                                 MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 27, 2015

SỨ ĐIỆP :
                " MẪU  PHÁT TRIỂN TOÀN HẢO ".
                                                             TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JULY 19, 2015

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT HỘI ĐỒNG GIÁO HẠT LẦN THỨ 40
               “ JESUS : THE SUFFICIENT LORD ”.
                              MSQN HUỲNH VĂN LINH & TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

July 12. 2015

Tường Trình Sinh Hoạt Hội Đồng Giáo Hạt Lần Thứ 40
                       “Sống Trong Ân Điển và Lẽ Thật"
                                        TĐPT TRẦN NGỌC HÒA & MSQN HUỲNH VĂN LINH

                                           

JULY 05, 2015

SỨ ĐIỆP :
                  " HIỆP MỘT TRONG CHÚA "
                                                                TĐ. TRƯƠNG ÂN HUỆ

JUNE 28, 2015

SỨ ĐIỆP :
                SỐNG NHƯ CHÚA MONG ĐỢI
                                                                  TĐ PT TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS