SEPTEMBER 24, 2017

SỨ ĐIỆP:
              " SUY NGHĨ CỦA NƯỚC TRỜI "
                                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 17, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " KHÔN NGOAN & CHÂN THẬT "
                                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 10, 2017

SỨ ĐIỆP :
            " HẠT GIỐNG SỐNG "
                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

SEPTEMBER 03, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " ĐỂ NƯỚC TRỜI PHÁT TRIỂN "
                                                    TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 27, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " HIỆN TẠI HAY TƯƠNG LAI "
                                            MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 20, 2017

SỨ ĐIỆP:
           " NHƯ CON ĐẤNG RẤT CAO "
                                             TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

AUGUST 13, 2017

SỨ ĐIỆP:
        " ĐƯỢC SINH TỪ TRÊN "
                                    MSQN HUỲNH VĂN LINH

AUGUST 06, 2017

SỨ ĐIỆP:
          " NƯỚC TRỜI TRONG TÔI "
                                              MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 30, 2017

SỨ ĐIỆP:
             " ƠN PHỤC VỤ "
                               MSQN HUỲNH VĂN LINH

JULY 23, 2017

SỨ ĐIỆP:
              " ÂN LÀM TƯƠI MỚI "
                                       MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS