MARCH 06, 2016

SỨ ĐIỆP :
                " ĐỂ ĐI ĐƯỜNG THẬP GIÁ "
                                                              TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

FEBRUARY 28, 2016

SỨ ĐIỆP:
                 " ĐỂ YÊU THƯƠNG "
                                                MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

FEBRUARY 21. 2016

SỨ ĐIỆP:
               " KHÔNG SỢ "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 14. 2014

SỨ ĐIỆP:
             " SỐNG THẬT TRONG CHÚA "
                                                       MSQN  HUỲNH VĂN LINH

FEBRUARY 07. 2016

SỨ ĐIỆP:
            " ĐỂ KÍNH YÊU NÊN TRỌN VẸN "
                                                               TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 31, 2016

SỨ ĐIỆP:
               " THEO CHÚA "
                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

JANUARY 24, 2016

SỨ ĐIỆP:
              " HẠNH PHÚC - THỰC HÀNH "
                                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

JANUARY 17, 2016

SỨ ĐIỆP:
               " NHƯ TRÁI ĐẦU MÙA "
                                                TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

JANUARY 10, 2016

SỨ ĐIỆP:
               " SỰ THÈM KHÁT "
                                       MS NGUYỄN NHÂN TÂM

JANUARY 03, 2016

SỨ ĐIỆP:
                 " BẰNG CHỨNG "
                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS