May 14, 2017

SỨ ĐIỆP :
            " MỘT KÊU GỌI CAO QUÝ "
                                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

May 07,2017

SỨ ĐIỆP :
              " THỰC HÀNH VÀ TIẾN TỚI "
                                                         MSQN  HUỲNH VĂN LINH

APRIL 30, 2017

SỨ ĐIỆP : 
                " ĐỨNG VỮNG VÀNG "
                                                   MS NGUYỄN HOÀI NHƠN

APRIL 23, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " THEO CHÚA PHỤC SINH "
                                                   TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 16, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " MẦU NHIỆM CỦA PHỤC SINH "
                                                         MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 09, 2017

SỨ ĐIỆP:
         " HƠN VINH HOA PHÀM TRẦN "
                                             MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 02, 2017

SỨ ĐIỆP:
            " CHÚA JESUS LÀ ĐẤNG GIẢI CỨU "
                                                               MS NGUYỄN NHÂN TÂM

MARCH 26, 2017

SỨ ĐIỆP :
           " KHI NGHE TIẾNG CHÚA "
                                                 TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 19, 2017

SỨ ĐIỆP :
            " CẢM THÔNG CỨU GIÚP "
                                                   MSQN HUỲNH VĂN LINH

MARCH 12, 2017

SỨ ĐIỆP:
               " SUY KỸ NƠI ĐẤNG TIN CẬY "
                                                          TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS