THÔNG BÁO

VÌ CƠ SỞ THỜ PHƯỢNG ĐANG TIẾN HÀNH XÂY CẤT :
       BẮT ĐẦU, CHÚA NHẬT JULY 02, 2017.

Hội Thánh Tin Lành Austin Sẽ Nhóm Tại :
             Woodcliff  Baptist Church
                 Address :   11015 Dessau Rd,
                                      Austin, TX 78754.
           
Mục Vụ Thờ Phượng Chúa Nhật:
            Trường Chúa Nhật : 1:00pm- 1:50pm
             Lễ Thờ Phượng     : 2:00pm- 3:30pm
             Tập Hát               : 3:30pm- 3:50pm
              Dọn Dẹp Cơ Sở : 3:50pm- 4:00pm
                                                                          

TÌM MỤC SƯ ANH NGỮ /Seeking for a Full-Time English Youth Pastor

Austin Vietnamese Christian Alliance Church is seeking for a Full-time English Youth Pastor. Click read more for more information.

Hội Thánh Tin Lành Việtnam ở Austin cần tìm một Mục sư Anh ngữ cho các em Thanh thiếu niên. Xin bấm vào read more để xem thêm chi tiết.

APRIL 22, 2018

SỨ ĐIỆP:
           " VINH HIỂN ĐỂ KIÊN TRÌ "
                                             TĐPT TRẦN NGỌC HÒA

APRIL 15, 2018

SỨ ĐIỆP:
             " TRƯỚC ĐỨC TIN "
                                           MSQN HUỲNH VĂN LINH

APRIL 08, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " PHƯỚC HẠNH MÙA PHỤC SINH "
                                                          MSQN  HUỲNH VĂN LINH

APRIL 01, 2018

SỨ ĐIỆP:
           " VỚI CHÚA HẰNG SỐNG "
                                              TĐPT  TRẦN NGỌC HÒA

MARCH 25, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " THẬP TỰ GIÁ - GẠCH NỐI "
                                                  MSQN HUỲNH VĂN LINH

 

MARCH 18, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " SỰ SỐNG MỚI TRONG ĐỨC THÁNH LINH"
                                                                  MS NGUYỄN NHÂN TÂM

MARCH 11, 2018

SỨ ĐIỆP:
              " THẬP GIÁ & KẾT QUẢ "
                                          MSQN HUỲNH VĂN LINH

MARCH 04, 2018

SỨ ĐIỆP:
            " THẬP GIÁ & THEO CHÚA "
                                      MSQN HUỲNH VĂN LINH

Pages

Subscribe to Hội Thánh Tin Lành Austin RSS